Inhimillinen turvallisuus yhteiskunnallisen turvallisuuden edistäjänä Arktisella alueella: Alueen väestöön kohdistuvat moninaiset haavoittuvuudet erityisesti Barentsin alueella

Projektin tiedot

Kuvaus

HuSArctic -projektin tavoitteena oli osoittaa, millaisia inhimilliseen turvallisuuteen liittyviä haasteita arktisen alueen asukkaat kohtaavat. Tutkimuksella halutaan ymmärtää ja kehittää yhteiskunnallista turvallisuutta arktisella alueella. Tavoitteena oli tuoda lisäarvoa käynnissä olevaan keskusteluun arktisen alueen asukkaiden, erityisesti paikallis- ja alkuperäiskansayhteisöjen, haavoittuvuudesta ja mukautumiskyvystä muutosten edessä. Erityishuomiota kiinnitetään Barentsin alueeseen, joka on kohdannut lukuisia ihmisen toimintaan, kuten kaivosteollisuuteen, matkailuun ja öljy- sekä kaasuteollisuuteen, liittyviä haasteita.

Projektin tavoitteena on myös löytää tapoja, joilla voidaan parantaa alkuperäiskansayhteisöjen mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon ja ilmaista vapaaehtoinen sekä tietoon perustuva ennakkosuostumus ja edistää neuvotteluvelvollisuuden toteutumista. Inhimillisen turvallisuuden näkökulman avulla halutaan löytää keinoja ratkaista terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä sosiokulttuurisia haasteita.

Nelivuotisella projektilla (2015–2018) on useita partnereita ympäri maailmaa, muun muassa Ruotsista, Norjasta, Venäjältä, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta, Kanadasta ja Australiasta.
AkronyymiHuSArctic
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201531.12.2018

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 550 000,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.