Ihmisen ja luonnon välinen suhde Perämerellä: Post-antroposeeniset vesisuhteet

Projektin tiedot

Kuvaus


Ihmisen ja luonnon erottaminen toisistaan on perussyy globaaliin ekologiseen kriisiin. Arktista tutkimusta hallitsee erityinen ihmis- ja valtiokeskeisyyden sekä hallittavuuden "hydrohegemonia". Kriittinen vesisuhteiden tutkimus kyseenalaistaa tämän käsityksen. Hankkeessa kehitetään vaihtoehtoista post-antroposentristä, ihmisen ja luonnon väliseen monimuotoiseen vuorovaikutukseen keskittyvää tutkimusta. Perämeri tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkia ihmisen ja luonnon välistä monimutkaista vuorovaikutusta subarktisessa kontekstissa.

Tutkimuksen kohteena on Perämeren alueen rikas mereen, jokiin ja saariin liittyvä historia ja nykyisyys, monipuolinen valtiorajat ylittävä vuorovaikutus, veden ja jään monet merkitykset, monitasoinen hallinta ja muutokset ympäristössä. Hankkeessa tehdään monitieteistä, kvalitatiivista tutkimusta, jossa kerätään monipaikkaista aineistoa etnografisten tapaustutkimusten avulla ja jota analysoidaan Grounded theory -pohjaisella tilanneanalyysillä.

AkronyymiPOST-Bothnia
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.09.202331.08.2027

Rahoitus

  • SUOMENAKATEMIA: 500 000,00 €

Tieteenala

  • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.