#Hyvinvoiva amis. Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten nuorten siirtymiä peruskoulusta ammattiopintoihin ja ammattiopinnoista työelämään. Tavoitteena on myös vankentaa nuorten opinnoissa edistymistä ja tutkintojen suorittamista kehittämällä moniammatillista tiimityöskentelyä vastaamaan viime aikaiseen ammatillisen koulutuksen reformiin. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen käytänteitä parantamalla opettajien, opinto-ohjaajien, koulukuraattoreiden, työpaikkaohjaajien ja asuntola-ohjaajien taitoja tunnistaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointiin ja sosiaalipalveluihin liittyviä tarpeita. Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja ja luoda malleja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointia edistävään ennaltaehkäisevään työhön sekä varhaisiin interventioihin. Lisäksi hanke tukee koulutustakuun toteutumista ja tehostaa ammatillisten tutkintojen suorittamista ja nuorten kiinnittymistä työmarkkinoille. Se myös ehkäisee nuorten putoamista koulutuksesta ja myöhemmin työelämästä.

Rovaniemen kaupungin ja Lapin koulutuskeskus REDU:n asiantuntijat kehittävät käytänteitä ja konkreettisia keinoja parantaa sosiaalityön ja koulutusohjelmien sisältöjä vastaamaan kasvaviin opiskelijahuollollisiin tarpeisiin ja moniammatillisten tiimityöskentelytaitojen vaatimuksiin. Lapin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön välinen yhteistyö sekä kansainvälinen yhteistyö tukevat hankkeen toteuttamista.

Hanke toteutetaan kansainvälisenä yhteistyöhankkeena belgialaisten partnereiden kanssa: GTB (as structural partner from VDAB, the Public Employment Service), UCCLL- (high school for teachers and knowledge on motivation theories and their use in education) ja Pulso-Europe (spinoff of the University of Leuven). Hankkeessa mukana olevien organisaatioiden lisäksi osallistuvien maiden ammatilliset oppilaitokset, koulujen henkilökunta ja korkeakoulut saavat uudenlaisia menettelytapoja ja työkaluja vastatakseen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ennaltaehkäisevään hyvinvointiin, sosiaalipalveluihin sekä moniammatillisiin käytänteisiin liittyviin tarpeisiin.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.11.201828.02.2022

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 295 140,00 €
  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 94 925,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.