Projektin tiedot

Kuvaus

Hyvinvointia henkilöstölle ennakoivalla johtamisella -hankkeen tavoitteena on ohjata julkisen sektorin organisaatioiden työhyvinvoinnin strategista johtamista ja henkilöstöjohtamista ennakoimaan työhyvinvoinnin muutoksia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavat organisatoriset tai ulkoiset riskit ja trendit sekä niiden vaikutus organisaation henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon sekä tämän kautta hyvinvointiin.

Tavoitteena on myös parantaa julkisen sektorin vetovoimaa ja pitovoimaa mielekkäänä työpaikkana, jossa työhyvinvointiin ja sen johtamiseen panostetaan. Hankkeessa panostetaan toimenpiteisiin, joilla voidaan tukea osaavan työvoiman saatavuutta ja pitovoimaa. Työelämän ja toimintaympäristön jatkuva muutos on kuormitustekijä olemassa olevalle henkilöstölle. Hanke toteutetaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Lapin yliopiston ja Rovaniemen kaupungin yhteishankkeena.

Tärkeimmät tulokset

Hankkeen tuloksena työhyvinvoinnin johtamisen merkitys nähdään osana strategista ja operatiivista johtamista ja työhyvinvointi on parantunut kehittämiskohteiksi valittujen alojen osalta. Hankkeessa on tunnistettu ja määritelty
työhyvinvoinnin mittareita.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.03.202131.03.2023

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 75 816,00 €
  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 39 780,00 €