Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot

Projektin tiedot

Kuvaus

Tässä hankkeessa tavoitellaan kansainvälisesti korkeatasoista ja tutkimuksellisesti haasteellista asetelmaa, jossa taidelähtöiset menetelmät toimivat yhdistävänä lähtökohtana terveyden, hyvinvoinnin ja matkailupalvelujen risteysalueella tapahtuvassa tutkimus- ja kehitystyössä. Hankkeessa ei niinkään ennakoida kuin luodaan tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia terveys- ja hyvinvointipalvelujen sekä matkailun muuttuvassa kentässä. Tuloksilla on erinomainen hyödyntämispotentiaali yhtä lailla taiteen, hyvinvoinnin kuin matkailun piirissä. Hankkeen keskiössä ovat ”Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot”, joiden kolme toiminnallista ulottuvuutta (taiteellinen ajattelu, hiljaisuus ja kävely) alakäsitteineen toimivat hitaan ajattelun laboratorioissa tuotekehittämisen lähtökohtana ja ideageneraattorina.

Hankkeen päätavoitteena on tutkia taide-, kävely- ja hiljaisuuslähtöisten menetelmien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia uudenlaisten terveysmatkailupalvelujen kehittämiseksi Suomessa ja ulkomailla kansainväliselle käyttäjäkunnalle.

Hankkeen tutkimukselliset tavoitteet ovat:
•Tutkia mahdollisuuksia ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaiselle maailmassa olemiselle
•Tutkia taidelähtöisten menetelmien suunnittelua, toteutuksia ja arviointia terveyden ja hyvinvoinnin alueilla
•Tutkia hankkeessa rakentuvien konseptien liiketoiminnallisia mahdollisuuksia
•Tutkia hankkeessa rakentuvien konseptien kansainvälistä vientikelpoisuutta sen kun niitä on tutkittu pohjoisen alueen erityisissä ja ainutlaatuisissa olosuhteissa
AkronyymiHAML
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.03.201628.02.2017

Rahoitus

  • Useita kotimaisia matkailuyrityksiä: 10 000,00 €
  • TEKES: 54 500,00 €
  • TEKES: 44 500,00 €

Tieteenala

  • Matkailututkimus
  • Kuvataide ja muotoilu