Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä

  • Vuojärvi, Hanna (Vastuuhenkilö)
  • Airola, Ella (Tutkija)
  • Keskitalo, Eliisa (Vastuuhenkilö)

Projektin tiedot

Kuvaus

Lapin yliopisto on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa HARKKA (Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä) -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää terveysalan koulutuksessa vaadittavia harjoitteluympäristöjä ja –käytäntöjä.

Hankkeen tausta-ajatuksena on varmistaa jokaisen opiskelijan mahdollisuus opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun ja siihen liittyvään
pakolliseen harjoitteluun. Korkeakoulujen vastuulla on koulutuksen laatu ja osaamisvaatimukset varmistamalla riittävät harjoittelumahdollisuudet opiskelijoiden sujuvaan opiskeluun ja työelämään siirtyminen. Alueelliset erot,
kehittyvät hoito- ja palvelukäytännöt sekä väestön muuttuvat terveys- ja hyvinvointitarpeet tuovat haasteita oppimiseen ja osuvien harjoittelumahdollisuuksien ja -paikkojen varmistamiseen.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, koska hankkeen tavoitteet koskettavat kaikkia terveysalan perustutkintoja tarjoavia korkeakouluja. Myös yhteistyö koulutusorganisaatioiden kesken on entistä tärkeämpää. Hankkeen osatoteuttajia ovat Kajaanin amk, Lapin amk, Lahden amk, Savonia amk, Tampereen amk sekä Lapin ja Oulun yliopistot. Yhteistyössä kehitetään koko maata koskeva toimintamalli terveysalan opiskelijoiden kliinisten ja moniammatillisten taitojen harjoitteluun autenttisissa, simuloiduissa ja digitaalisissa harjoitteluympäristöissä. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki kansalliset ja
myös kansainväliset terveysalan korkeakoulut.
AkronyymiHARKKA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.10.201831.12.2021

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 98 560,00 €