Erityispedagogisen osaamisen ja digitaalisten ohjaustaitojen vahvistaminen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi

Projektin tiedot

Kuvaus

HOHTO on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke (1.1.2021 - 31.12.2022), jossa vahvistetaan yhteisöllisen työskentelyn ja koulutuksen avulla yliopistojen opettajankouluttajien ammatillista ja erityispedagogista osaamista sekä tuetaan kaikkien oppijoiden oppimista ja hyvinvointia. Työskentely tapahtuu verkkovälitteisesti ja yhteisöllisesti, digitaalista opetusteknologiaa hyödyntäen ja samalla oppien sekä oppimisympäristöjä kehittäen.

Hankkeessa järjestettävien koulutusten pääkohderyhmänä ovat Suomen yliopistojen opettajankoulutusyksiköissä työskentelevät opettajankouluttajat. Lukuvuoden 2021-2022 aikana järjestettävien koulutusten teemat ovat 1) oppimisen moninaisuus ja tuki, 2) hyvinvointi, jaksaminen ja moniammatillinen osaaminen, sekä 3) sosiaalinen yhteisö ja tunteet.

Hankkeessa toimitaan verkostoissa, joissa niin varhaiskasvatuksen opettajankouluttajat kuin luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa työskentelevät opettajankouluttajat saavat tukea osaamisensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että jatkossa opettajankouluttajat osaavat entistä paremmin huomioida opetuksessaan inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja soveltaa työssään vuorovaikutuksellisia digitaalisia opetusmenetelmiä.
AkronyymiHOHTO
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.202131.12.2022

Rahoitus

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö: 112 400,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.