eOPE - Etäopintoihin osallistumisen tukeminen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa

Projektin tiedot

Kuvaus

Etäopintoihin osallistumisen tukeminen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa (eOPE) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien ja muun ohjaushenkilöstön valmiuksia etäopetuksessa erityisesti Lapin maakunnan alueella. Hankkeessa kartoitetaan etäopetuksessa hyödynnettävien teknologioiden ja sovellusten käyttöön liittyviä osaamistarpeita sekä etäohjaukseen liittyviä solmukohtia, joiden avulla puututaan erityisesti etäkoulunkäynnin ongelmiin ja ehkäistään koulupudokkuutta. Verkkovälitteiset asiantuntijakoulutukset ovat avoimia kaikille nuorten kanssa työtä tekeville. Kohderyhmänä ovat myös opettajaopiskelijat.

Hankkeen tavoitteina on:
1. Etäopetuksen ja ohjauksen haasteiden tunnistaminen ja vähentäminen
2. Syrjäytymisen ja koulupudokkuuden vähentäminen etäopetuksessa ja ohjauksessa
3. Etäopetuksen ja ohjauksen digipedagogisen osaamisen vahvistaminen
4. Etäopetuksen ja ohjauksen monipuolistamisen lisääminen

Tavoitteisiin liittyviä teemoja lähestytään lisäämällä opetushenkilöstön psykososiaalisia taitoja teknologiavälitteisessä opetuksessa, ja siten tuetaan heitä syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvässä työssä sekä etäopetuksen ja ohjauksen digipedagogisissa haasteissa. Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan nuorten näkökulmasta etäohjaukseen liittyviä osallistavia ja toiminnallisia koulutuksia, ohjeistuksia ja työkaluja sekä rakennetaan opettajien tueksi vuorovaikutteisen etäopetuksen toimintamalli. Yhteisöllisesti tuotetun toimintamallin päätavoitteena on vahvistaa ja tukea nuorten lappilaisten koulutukseen osallistumista ja koulutuksen päätökseen saamista myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lapin yliopiston ja Lapin koulutuskeskus REDUn asiantuntijat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä ratkaisuja ja täsmäkoulutusta tämän päivän opetuksen tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan materiaaleja etäopetuksessa hyödynnettävien vuorovaikutuksellisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa sekä oppilaanohjauksessa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoimalle eOPE -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta ajalle 01.05.2021 - 30.06.2023. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 310 000 euroa ja se toteutetaan yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa. Projektipäällikkönä hankkeessa toimivat Satu-Maarit Frangou ja vastuullisena johtajana Merja Paksuniemi Lapin yliopistosta. Solja Upola toimii hankkeessa ammatillisen koulutuksen asiantuntijana REDUsta. Hankkeessa kehitetään pedagogisia työkaluja teknologiavälitteiseen etäopetukseen, jossa huomioidaan nuorten psykososiaalinen hyvinvointi.
LyhytotsikkoeOPE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.05.202130.09.2023

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 180 638,40 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.