Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria - EMOK

Projektin tiedot

Kuvaus

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus -hankkeessa kehitetään kouluissa oppilaslähtöistä ja perheitä osallistavaa monitoimijuuskulttuuria. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten siirtymävaiheita kouluasteelta toiselle ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta tuottaa rakenteellisen muutoksen ja haastaa toimintakulttuureja ja vastuun määrittymisiä sekä tekemisen tapoja. Opettajat, koulu, sosiaalityön ammattilaiset, psykologit, huoltajat sekä muut sidosryhmät kohtaavat tarpeen kehittää kouluihin uutta osaamista ja toimintakulttuuria. Tulevaisuuden koulussa kaivataan uusia menetelmiä ja välineitä, joista voidaan luoda uusia mahdollisuuksien polkuja ja toimintakulttuuria varhaiseen syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sujuviin siirtymiin. Verkostoituminen ja työnkuvien uudistaminen sidosryhmien, kuten koulupsykologien ja koulukuraattoreiden kanssa, tulevat olemaan osa uutta yhteisöllistä toimintakulttuuria.Tässä hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä ennaltaehkäisevän työn tueksi. Keskeisiä toimijoita kehittämistyössä ovat monitoimijuusmallin mukaisesti niin lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuin lapset, nuoret ja heidän huoltajansakin.

Hankkeen aikana kehitetään myös kasvatustieteiden ja sosiaalityön yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin osalta. Uudistamalla ja yhdistämällä sosiaalityön ja luokanopettajakoulutuksen sisältöjä opiskelijat tulevat jo opiskeluvaiheessa ottamaan haltuun moniammatillisen työskentelymallin.

Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat sekä Rovaniemen kaupunki ja Enontekiön kunta hankekouluineen. Rovaniemellä hankekouluja ovat Ounasvaaran peruskoulu, Saaren koulu, Hirvaan koulu sekä Alakorkalon koulu. Enontekiöltä mukana ovat Hetan yhtenäinen peruskoulu, Peltovuoman koulu, Kilpisjärven koulu sekä Karesuvannon koulu.

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.05.201528.02.2018

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 125 147,00 €
  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 164 188,00 €