Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen

Projektin tiedot

Kuvaus

Esteettömyyteen voidaan liittää useita eri näkökulmia. Fyysisen näkökulman lisäksi esteettömyys käsittää muun muassa kulttuurisen, viestinnällisen, poliittisen ja taloudellisen näkökulman. Matkailussa esteettömyys tarkoittaa vieraanvaraisuutta: matkailijoille tarjotaan laadukkaita tuotteita matkailijan taustasta tai henkilökohtaisesta rajoitteesta, kulttuurista, sosiaalisesta vähemmistöstä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä tai fyysisestä tai henkisestä erityistarpeesta riippumatta. Esteettömyys otetaan huomioon esimerkiksi kohteen tuotetarjonnassa, markkinoinnissa ja henkilökunnan osaamisessa. Esteettömyys viestii palvelun laadusta sekä yrityksen arvoista ja tavasta toimia.

Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen (ESVI) -hankkeen tavoitteena on lisätä matkailualueiden ja -yritysten osaamista uusien asiakasryhmien tunnistamisessa, tavoittamisessa ja kohtaamisessa.

Esteetön vieraanvaraisuus edistää matkailualan toimintaedellytyksiä matkailijoiden kuluttajakäyttäytymiseen ja demografisiin taustoihin liittyvien muutosten keskellä: matkailuyritykset kykenevät tavoittamaan uusia kohderyhmiä sekä vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin laadukkailla tuotteilla. Esteettömän vieraanvaraisuuden hyödyntämismahdollisuuksia testataan hankkeen aikana Sallassa ja Keminmaalla.
AkronyymiESVI
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.201631.12.2017

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 93 317,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.