Digitalisaatio koulutuksessa, oppimisessa ja osaamisessa

Projektin tiedot

Kuvaus

Koulukulttuurin muutos edellyttää opettajilta digitaalista osaamista ja uusien pedagogisten käytäntöjen kehittämistä. Digitalisaatio koulutuksessa, oppimisessa ja osaamisessa – DigiGO! -projekti on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, Mediapedagogiikkakeskuksen, Harjoittelukoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa luodaan maakunnallista verkostoa ja toimintatapoja digioppimisen tueksi ja kehitetään opettajien ja oppilaiden tieto- ja viestintäteknologista osaamista ja monilukutaitoa.

Hankkeen aikana selvitetään mahdollisia rakenteita ja toimintamalleja paikallisten oppimiskeskusten ja niiden maakunnallisen koordinointiyksikön perustamiseksi. Koordinointiyksikkönä tulevat toimimaan Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta ja Harjoittelukoulu. Selvitys- ja kehittämistyössä otetaan huomioon alueelliset olosuhteet sekä arktisen pedagogiikan paikallisia toteuttamistapoja. Tavoitteena on löytää ratkaisuja koulutuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin kunnissa sekä tukea koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista Pohjois-Suomessa.

Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opettajien digitutor-koulutusta, digitutoreiden mentorointia sekä kehitetään verkko-opetusta ja käytäntöjä moniluku- ja mediataitojen lukio-opetukseen. Digitutoreilla viitataan opettajiin, jotka ovat paikallisesti keskeisessä roolissa koulujen digitalisoinnin edistämisessä ja tukevat muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa. Monilukutaidon opetuksessa ja oppimisessa korostetaan uuden opetussuunnitelman edellyttämää monialaisten opintokokonaisuuksien rakentamista. Hankkeen aikana järjestettävissä koulutuksissa perehdytään erilaisiin teknologisiin oppimisvälineisiin ja - ympäristöihin sekä niiden pedagogiseen käyttöön ja teoreettisen tausta-ajatteluun, kuten pelipedagogiikkaan, ohjelmoinnin logiikkaan ja robotiikkaan.

Hanketta koordinoi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta professori Tuija Turusen johdolla. Lapin ammattikorkeakoulu on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeen rahoituksen ovat myöntäneet Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu yhteensä 13 kuntaa sekä kouluja ja lukioita koko Lapin alueelta.

Tärkeimmät tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy maakunnallinen yliopiston koordinoima verkosto, jossa jaetaan tietoa, osaamista ja kokemuksia ja luodaan yhdessä pohjoista oppimisen kulttuuria. Verkosto tukee haja-asutusalueiden koulutuksellisten mahdollisuuksien tasa-arvoisen saavutettavuuden lisäksi oppilaiden siirtymiä toisen asteen oppilaitoksiin.
AkronyymiDigiGO!
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201730.06.2019

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 219 794,00 €

Hakusanat

  • digitaalisuus
  • oppimisympäristöt
  • monilukutaito
  • opetusteknologia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.