Decorative Applications for Self-Organiz Molecular Electrochromic Systems

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Teknikka ja materiaalitieteet

Liiketoiminta ja taloustiede

Humanistiset tieteet