Business Ladies

Projektin tiedot

Kuvaus

Business Ladies -hanke vahvistaa maahanmuuttajanaisyrittäjien yrittäjä- ja liiketoimintaosaamista. Hanke lisää myös potentiaalisten maahanmuuttajanaisten kiinnostusta yritystoiminnan aloittamiseen.

Hankkeen aikana luodaan maahanmuuttajataustaisten naisyrittäjien yhteisö ja vahvistetaan naisyrittäjien yrittäjä- ja liiketoimintaosaamista. Lisäksi hanke tuottaa yrityspalveluja ja -neuvontaa tarjoaville tahoille osaamista kohdata maahanmuuttajataustaisten naisyrittäjien tarpeita.

Yrittäjyys on tehokas keino maahanmuuttajien integroimiseksi yhteiskuntaan. Luomalla työpaikkoja itselleen maahanmuuttajayrittäjät luovat myös työpaikkoja muille ja myötävaikuttavat uuden kotimaansa taloudelliseen kehitykseen. Maahanmuuttajanaisten yrittäjyyteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, koska heillä on maahanmuuttajamiehiä suurempi riski syrjäytyä yhteiskunnasta. Monissa kolmansista maista tulevissa perheissä on patriarkaalinen kulttuuri, jossa nainen nähdään lähinnä kodin ja lasten hoitajana.

Maahanmuuttajanaisten yrittäjyys voi helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Yrittäjyys parantaa maahanmuuttajanaisten taloudellista ja sosiaalista asemaa ja nopeuttaa integraatiota suomalaiseen kulttuuriin.

Yrittäjyys vieraassa kulttuurissa ja vieraalla kielellä on haastavaa. Tästä syystä maahanmuuttajat epäonnistuvat liiketoiminnassa useammin kuin kantaväestö yrittäjyysosaamisen ja kielitaidon puutteiden sekä vähäisten verkostojen ja riittämättömän tuen vuoksi. Maahanmuuttajanaiset ovat kuitenkin potentiaalisia yrittäjiä. Heille olisi järjestettävä tukitoimenpiteitä, jotka johtavat kestävän liiketoiminnan harjoittamiseen. He tarvitsevat paremmin kohdennettua neuvontaa ja kanssakulkijan auttamaan heitä varsinkin yrittäjyyspolun alkuvaiheissa.

Hanketta on suunniteltu yhdessä Rovaniemen Kehityksen, Lapin yrittäjien ja Lapin kauppakamarin kanssa. Niiden kanssa on sovittu hankkeen aikaisesta yhteistyökumppanuudesta.


TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.202031.10.2022

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 389 609,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.