Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä opetus- ja kasvatusalan henkilöstön työhyvinvointia, luoda myönteistä toimintakulttuuria ja vahvistaa tätä kautta kaikkien kasvatus- ja oppimisympäristöjen jäsenten hyvinvointia. Opettajien ja kasvattajien hyvällä työhyvinvoinnilla on vaikutusta mm. työn laatuun, työhön sitoutumiseen, työmotivaatioon, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvuun sekä lasten ja nuorten oppimistuloksiin. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia teemoja käsitellään kaikissa koulutusosioissa. Hankkeen koulutusten myötä osallistujat saavat tutkimusperusteisia menetelmiä työhyvinvoinnin, myönteisen toimintakulttuurin sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen. Koulutusosiot toteutetaan pääosin verkossa, 4. osion lähikoulutukset Rovaniemellä.

Hankkeen koulutusosiot:
1) ”Hyvä fiilis” – toimivaa hyvinvointiopetusta ja ryhmätoimintaa (2 op)
2) Positiivisia tuulia varhaiskasvatuksen työhyvinvointiin (3 op)
3) Kohti kukoistavaa koulua (3 op)
4) Hyvinvoiva opettaja (2 op)
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm04.05.202231.12.2023

Rahoitus

  • Opetushallitus: 44 290,00 €