Asteelta toiselle - tukena oppivelvollisen siirtymässä

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeessa vastataan oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin kehittäen ja tukien nuorten siirtymiä peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Hankkeessa oppivelvollisuuden laajentamista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti systeemisenä muutoksena. Hankkeen läpileikkaavana teemana on hyvinvoinnin tukeminen ja hyvinvointia edistävä varhainen vaikuttaminen nuorten itsensä, huoltajien ja nuorten kanssa työskentelevien näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on oppivelvollisuuden laajenemisen myötä opiskelun siirtymävaiheiden tukeminen ja koulupudokkuuden ehkäiseminen nuorten siirtyessä peruskoulusta toiselle asteelle, erityisesti ammattiopintoihin. Hankkeessa vastataan oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin erityisesti ohjauksellisesta, opiskelijahuollollisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista siirtymävaiheen tukemisessa ja tuoda esiin nuorten näkökulmaa uudistukseen. Hankkeessa tavoitteena on myös selvittää, miten uudistus koetaan lappilaisissa peruskouluissa, oppilaitoksissa ja kunnissa hallinnoinnin ja monialaisen yhteistyön näkökulmista.

Hankkeen tavoitteet ovat:

- Kehittää käytänteitä oppivelvollisten nuorten siirtymävaiheen tukeen
- Tuottaa konkreettisia keinoja koulutukseen kiinnittymisen tukemiseksi ja -koulupudokkuuden ehkäisemiseksi
- Vahvistaa opinto-ohjaajien, koulukuraattoreiden ja opettajien taitoja ja valmiuksia tukea ja ohjata siirtymävaiheessa olevia nuoria
- Edistää moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyöskentelyä erityisenä painopisteenä tiedonsiirron käytänteet perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välillä
- Selvittää johtotason ja ohjaushenkilöstön näkemyksiä toisen asteen siirtymävaiheessa olevia koskevien muutosten toteuttamiseksi sujuvasti oppilaitosten ohjaustyössä
- Tukea koulujen ja oppilaitosten johtoa muutoksen johtamisessa ja pedagogisessa johtamisessa
- Kerätä käyttäjäkokemuksia #Hyvinvoiva amis -hankkeessa kehitetystä online-sivustosta sen sisältöjen laajentamiseksi

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän / Lapin oppimiskeskus REDU:n yhteistyönä.

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.02.202231.08.2023

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 157 488,00 €

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede