Arktisten ympäristöjen pensoittuminen: Ilmaston lämpenemisen vaikutukset maaperän mikrobien elinstrategioihin ja orgaanisen aineksen hajotukseen

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeessa ”Arktisten ympäristöjen pensoittuminen” testataan hypoteesia, jonka mukaan arktisen luonnon vihertyminen aiheuttaa muutoksen maaperän mikrobiyhteisön elinstrategioissa ja voimistaa maahan kerrostuneen hiilen hajoamista.

Ilmastonmuutos vaikuttaa arktiseen tundraan voimakkaasti muuttaen kasvillisuutta ja ekosysteemien rakennetta. Arktisen luonnon vihertyminen lisää joko ikivihreiden tai lehtensä pudottavien varpujen määrää, mutta kasvillisuusmuutosten välillisiä vaikutuksia maahan kerrostuneen orgaanisen hiilen hajoamiselle ei tunneta

Muutos ja sen vaikutukset lahottajamikrobien hajotustoimintaan kuitenkin riippuu siitä, lisääntyvätkö ikivihreät vai lehtensä pudottavat varpulajit. Ennustamme, että mikrobiyhteisön elinstrategian muutokset ovat läheisessä yhteydessä maaperän orgaanisen aineksen hajotustoiminnasta vapautuvan hiilen määrän lisääntymiseen lämpenevässä ilmastossa.

Tutkimus tuottaa perustavanlaatuista tietoa mikrobien ylläpitämästä hiilen ja typen kierron mekanismeista arktisella tundralla ja paljastaa, miten mikro-organismit muokkaavat ekosysteemitoimintoja muuttuvassa ilmastossa.

Projektia johtaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Minna Männistö ja Arktinen keskus toimii projektissa partnerina.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201931.07.2021

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 40 000,00 €

Tieteenala

  • Ekologia, evoluutiobiologia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.