Arktista pedagogiikkaa

Projektin tiedot

Kuvaus

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Mediapedagogiikkakeskus ovat mukana Arktista pedagogiikkaa -hankkeessa, jossa testataan ja kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja arktisten alueiden toisen asteen opetuskäyttöön.

Uusien tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien ratkaisujen lähtökohtana ovat Pohjois- ja Tunturi-Lapin alueen pitkät välimatkat ja harva asutus, arktinen luonto, saamelaiselinkeinot sekä saamelaiskulttuuri. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa toimijoiden mediataitoja koulutusten, ohjauksen, yhteissuunnittelun ja -pilotoinnin avulla.

Hanketta koordinoin Saamelaisalueen koulutuskeskus ja yliopistolla on hankkeessa asiantuntijarooli.Yhteistyön pohjalta yliopisto valmistelee myös uutta tutkimushanketta, joka kohdistuu arktisiin, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mediaa hyödyntäviin oppimisympäristöihin.

Kaksivuotisessa Arktista pedagogiikkaa -hankkeessa ovat mukana Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja saamelaisalueen lukioiden opiskelijoita ja opettajia sekä opinto-ohjauksesta vastaavia henkilöitä. Osallisia ovat myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjät ja ohjaavat tahot, kuten oppilaitosjohto ja -hallinto, sekä yrittäjät ja työelämän edustajia Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnista.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.03.201630.06.2018

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 14 251,00 €

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.