Arktisen muotoilun osaamiskeskus kehittämishanke

Projektin tiedot

Kuvaus

Arktisen muotoilun osaamiskeskus on osa laajempaa arktisen ja pohjoisen tutkimuksen monitieteistä huippuosaamiskeskittymää. Kokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä mutta toisiinsa nivoutuvasta hankkeesta.

AMOK-infrahanke ja AMOK-kehittämishanke. Hankkeet edistävät laajasti alueen elinkeinoelämää tasa-arvoisesti ilman sukupuolirajoja ja tukevat välillisesti kestävän kehityksen periaatteita sekä huomioivat ekologisen kestävyyden näkökulmat.

AMOK-kehittämishankkeen tavoitteet

Kehittämishankkeen tavoitteena on perustaa monialainen Arktisen muotoilun osaamiskeskus. Infrahankkeen kanssa yhteisesti kehitetään yritysyhteistyömalleja ja kansainvälistä verkostoitumista sekä seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan näkökulmasta tavoitteena on uudistaa ja kohdentaa tutkimustoimintaa ja siihen liittyviä toimintaympäristöjä sekä toimintamalleja siten, että ne entistä paremmin palvelevat aluetta ja sen elinkeinoelämää.

Hankkeen alueellisena tavoitteena on vahvistaa arktisilla aloilla ja alueella toimivien yrityksien kilpailukykyä, edistää uusien yritysten syntymistä alueella ja edistää elinkeinoelämän tarpeista kumpuavaa arktisen muotoilun tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lisäksi tavoitteena on vastata alueen yritysten ja muiden toimijoiden tarpeeseen hyödyntää yliopiston tutkimus- ja kehittämisosaamista. Samalla haetaan uusia tapoja vastata yritysten ajankohtaisiin kehitystarpeisiin ja yliopiston tutkimuksellisiin intresseihin. Tavoitteisiin vastataan pilotoimalla yritysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyömalleja.

Tärkeimmät tavoitteet ovat:
- Perustaa monialainen Arktisen muotoilun osaamiskeskus.
- Tukea arktisen muotoilun TKI-toimintaa ja tukea yliopiston tutkimuksen intressejä.
- Pyrkiä profiloitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti arktisen muotoilun huippututkimusyksiköksi.
- Tukea arktisista innovaatioista syntyvää uutta liiketoimintaa.
- Mahdollistaa uudenlaisten nopean tuotekehityksen keinojen hyödyntäminen alueella.
- Pilotoida uudenlaisia yhteistyömalleja alueen yritysten, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.
- Tuottaa arktisen muotoilun tutkimustietoa pohjoisessa alueen elinkeinoelämän hyödynnettäväksi.

Tärkeimmät tulokset

1. Arktisen muotoilun osaamiskeskus
jonka toiminnassa alueen yritykset voivat olla mukana.
2. Toimintamalleja:
a) AMOKin ja yritysten välisen toiminnan linkittyminen Arktisen muotoilun klusterin kautta.
b) elinkeinoelämän tarpeista ja yliopiston tutkimuksen intresseistä lähtevä arktisen muotoilun TKI-toiminta.
c) erityisesti ympäristöihin: Sinco, Fablab, Mobilab ja Arch-galleria.
3. Raportti
- Pilotoidut yhteistyömuodot alueen yritysten, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.
4. Viestintäsuunnitelma
5. Julkaisuja:
-arktisen muotoilun keinoista ja niiden vaikuttavuudesta pohjoisen elinkeinoelämään.
6. Tieteellisiä julkaisuja
vankistavat arktisen muotoilun osaamiskeskuksen asemaa kansallisena ja kansainvälisen arktisen muotoilun huippututkimusyksikkönä.
7. Seminaari (13.12.2017)
AkronyymiAMOK-kehittämishanke
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201631.12.2017

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 130 616,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.