Arktisen Alueen Vanhimpien Suullinen Valtakuntien Historia. Vertaileva historia valtioiden välisissä suhteissa. Pohjoisen reuna-alueiden valtakunnat ja niiden subjektit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Humanistiset tieteet

Yhteiskuntatieteet