Projektin tiedot

Kuvaus

ArkTORI - Arktinen kehittyvä rehtori (School Leadership in the Arctic) on tutkimusperustainen kehittämishanke, jonka tukee rehtoreita koulujen kehittämisessä ja strategisessa osaamisen johtamisessa. Hanke kiinnittyy maakunta- ja SOTE -uudistuksiin ja hyvinvointityön johtamiseen sivistys- ja SOTE -yhteistyössä. Hankkeessa luodaan malli rehtoreiden verkostoitumiseen ja mentorointiin sekä paikalliset olosuhteet huomioivaan rehtorikoulutukseen ja koulujen arkeen kiinnittyvään täydennyskoulutukseen. Lisäksi tuetaan rehtoreiden sivistys- ja SOTE -rajapintaosaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyössä.

Tavoitteet:
- Pilotoida kehittymissuunnitelma -mobiilisovellusta, joka auttaa vahvistamaan rehtoreiden ammatillista kehittymistä. Sovelluksen suunnittelussa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä.
- Kehittää rehtoreiden perus- ja täydennyskoulutusta pohjoiset olosuhteet huomioon ottaen.
- Luoda malleja ja käytäntöjä rehtoreiden vertaismentoroinnin ja verkottumisen tueksi.
- Tukea rehtoreiden rajapintaosaamista uudistuvissa hyvinvoinnin yhteistyörakenteissa ja SISOTE-yhteistyössä.

Hanketta koordinoi Lapin yliopisto ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin yliopistosta hankkeessa ovat mukana kasvatustieteiden tiedekunta (koordinointi), yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja taiteiden tiedekunta sekä Koulutus- ja kehittämispalvelut. Yhteistyötahoina mukana ovat kaikki Lapin 21 kuntaa sekä Lapin Aluehallintovirasto.
AkronyymiARKTORI
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.10.201828.02.2022

Rahoitus

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö: 700 000,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.