ArcticShell

Projektin tiedot

Kuvaus

ArcticShell-hankkeen tavoite on muodostaa Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan välille yhteinen pelialan ja pelillisyyden koulutuksen ja T&K-toiminnan malli, joka tuottaa monialaista osaamista ja tutkimustietoa alueen elinkeinojen tarpeisiin ja tarjoaa kasvavan pelialan osaamistarpeisiin nykyistä paremmin osuvaa koulutusta alueella. Hankkeessa kehitetään malli yhteisten peliopintojen toteuttamisesta, kehittämisestä ja yhdistämisestä T&K-toimintaan ja työelämään.

Tärkeimmät tulokset

Perustoimintaan juurrutettu selkeä toimintamalli yhteisten peliopintojen toteuttamisesta
Peliopintojen kehittäminen ja yhdistäminen T&K-toimintaan ja työelämään
Hyvät ja ajantasaiset peliopintoihin sopivat, opiskelija- ja työelämälähtöiset opetuksen ja oppimisen menetelmät
Peliopintojen avainhenkilökunnan keskinäinen verkottuminen
Peliopettajien osaamisen jatkuva päivittäminen
Pelialalle työllistyvien opiskelijoiden lukumäärän kasvattaminen
Alueen yritysten kasvanut tietoisuus pelillisyyden ja peliteknologian mahdollisuuksista
Peliopintokokonaisuuden tunnettuus ja näkyvyys mediassa
Oppilaitosten yhteisen pelitoiminnan selkeä brändi
Alueella järjestettävät kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät, pelialaa ja pelillisyyttä käsittelevät tapahtumat

Kuvaus (Älä käytä)


TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.201531.01.2019

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 186 466,00 €

Tieteenala

  • Media- ja viestintätieteet