Arctic RoboWelfare -Lappilaisen hyvinvoinnin robotiikan kehittämisympäristö

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa robotiikan tietoperustaista hyödyntämistä Lapin alueen digitaalisessa murroksessa hyvinvointipalveluiden toimintamallien uudistamisessa. Kantavat teemat ovat yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja eettisyys, asiakaslähtöisyys, osallisuus ja toimijuus. Sosiaali- ja terveysalan tilanne ja teknologian kehitys ovat tuoneet esille tarpeen etsiä ratkaisuja siihen, miten erilaisia robotiikan ratkaisuja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla ja millainen vaikutus niillä on asiakas- ja henkilöstötasolla arvioituna. Omalta osaltaan käyttöönoton tuki on vielä puutteellista ja erilaiset mahdollisuudet kokeilla yhdessä robotiikan mahdollisuuksia monialaisten asiantuntijoiden kanssa ovat Lapin maakunnassa vielä vähäiset. Myös tietoisuus robotiikan käyttömahdollisuuksista ja käyttöönotosta tarvitsee entistä vahvempaa tarkastelua. Erilaiset kehittämis- ja testausympäristöt mahdollistavat yritysten ja sote-palvelujen asiakkaiden ja ammattilaisten välisen yhteistyön käyttöönottojen edistämiseksi ja kokeiluissa ennen lopullisia hankintoja. Toistaiseksi Lapin maakunnassa ei ole erityistä hyvinvointipalveluiden käytössä olevaa kehittämisympäristöä, joka mahdollistaisi kokeilut. Lapin ammattikorkeakoululla (AMK) ja yliopistolla eli LUC konsernilla on hallinnassaan useita hyvinvointialan kehittämisympäristöjä ja tähän sisältyviä tutkija- ja asiantuntijaresursseja, joiden kokonaispotentiaalia ei ole vielä hyödynnetty eikä niitä ole kokonaisuutena tarkasteltu suhteessa hyvinvointialan robotiikan soveltamiseen.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään tosiaan tukevaan ja kokonaisuuden muodostavaan työpakettiin: Hyvinvointialan robotiikan kehittämisympäristöjen mallintaminen (TP1), Arctic RoboWelfare asiantuntijoiden verkostoitumisen käynnistäminen ja vahvistaminen (TP2), Alueen aktivointi ja tarpeiden tunnistaminen käyttöönottojen tukemiseksi (TP3) ja Robotiikan käyttöönoton kokeileminen hyvinvointialan kehittämisympäristöissä (TP4).

Hanke tuottaa Lapin maakuntaan uuden hyvinvointialojen yhteisen robotiikan kehittämisympäristön, muutoslaboratorion sekä uuden asiantuntijaverkoston. Lisäksi hanke tuottaa uudenlaisen innovaatioekosysteemin, joka vahvistaa toimijoiden TKI-toiminnan tulosten ja hyvien käytänteiden hyödyntämistä ja jakamista sekä eri toimijoiden yhteiskehittämisen ja nopean kokeilun mahdollisuuksia elinkeinoelämässä robotiikan sovellusalueella. Kokeilujen avulla tuetaan asiantuntijoiden ja tutkijoiden valmiuksia hyödyntää robotiikkaa esim. lisäämällä tietoa siitä, miten robotiikkaa käyttöönotetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta.
LyhytotsikkoArctic RoboWelfare
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.09.202331.05.2026

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 127 291,00 €
  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 132 119,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.