Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisilla alueilla

Projektin tiedot

Kuvaus

Projektissa kehitetään ja testaan kaivotoiminnan kehittymistä kuvaavia skenaariomenetelmiä ja ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutuksien integroitua arviointimenetelmää, sekä tuotetaan uudenlaisia käsityksiä miten sääntelyä ja konfliktien ratkaisumenetelmiä voidaan kehittää tukemaan kestävää taloutta.

Kasvava kaivostoiminta on keskeinen taloudellista rakennemuutosta aiheuttava tekijä Arktisella alueella. Kaivostoiminta voi tuoda hyvinvointia Arktiselle alueelle, mutta aiheuttaa myös jännitteitä muiden elinkeinojen ja luonnonsuojelun kanssa. Hallitsematon kaivostoiminnan kasvu voi haitallisesti vaikuttaa erityisesti turismiin, joka on Suomen Lapille keskeinen elinkeino. Kilpailevat maankäyttömuodot, kaivostoiminta, muut elinkeinot mukaan lukien perinteiset elinkeinot, ja luonnonsuojelu ovat jo luoneet konflikteja ja voivat vastaisuudessakin näin tehdä. Tämän takia tarvitaan uudenlaisia tietoon perustuvia hallinnan välineitä ja sosiaalisinten instituutioiden, kuten oikeuden ja konfliktien ratkaisumenetelmien, kehittämistä.
AkronyymiGovAda
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.09.201431.08.2018

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 284 770,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.