Projektin tiedot

Kuvaus

Arktinen neuvosto on antanut arktisen ympäristön tilaa arvioivalle AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) -ohjelmalle tehtäväksi johtaa raportointia, jossa käsitellään arktisen alueen muutosta kokonaisvaltaisesti. Ilmastonmuutoksen lisäksi otetaan huomioon sekä ympäristölliset että sosioekonomiset muutokset lyhyellä (2030) ja pitkällä tähtäimellä (2080), muutosten vaikutukset sekä niihin sopeutuminen ja sopeutumisen vaatimat toimet.

Raportin tavoitteena on edistää päätöksentekoa ja toimintaa, joka tukee arktisella alueella tehtäviä sopeutumistoimia. Raportin tulee olla valmis vuonna 2017, jolloin se esitellään Arktisen neuvoston ministerikokoukselle.

Lisätietoja hankkeen www-sivuilta.
AkronyymiVNK-AACA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.11.201431.12.2016

Rahoitus

  • Liikenne- ja viestintäministeriö: 199 575,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.