Active Arctic - Digitaaliset ympäristöt ja ratkaisut harvaan asuttujen alueiden hyvinvoinnin ja yritysten tukena

Projektin tiedot

Kuvaus

Lappia kohtaa suuri digitalisaation muutos, jota ohjaa Euroopan Unionin poliittisen johdon linjaukset digitaalisten taitojen, osaamisen, infran sekä palveluiden saavutettavuuden osalta. Digitaalinen murros liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa vaatii osaamisen, kapasiteetin, käytettävyyden sekä investointien lisäksi uudenlaista verkostoitumista ja palvelujen yhteensovittamista – yhdistelmän digitaalisia ja fyysisiä toimintoja.

Digitaaliset innovaatiohubit (DIH) tarjoavat yhteistyömalleja ja mahdollisuuksia alueellisille, temaattisille, kaupallisille ja julkisille palveluille yhdistäen osaamisen, oppimisen, investoinnit ja yhteistyön digiloikkauksen taakse ja tueksi.

EU-ohjelmakausi 2021–2027 tuo tullessaan uusia instrumentteja ja mahdollisuuksia luoda uutta osaamista sekä edistää uusimpien digitaalisten sovellusten ja mahdollisuuksien käyttöönottoa Lapissa. Digitaalisuus ja sen haltuunotto vaatii merkittävää uutta osaamista ja sen siirtämistä. Tämä hanke mahdollistaa molempien edistämisen ja soveltamisen eri toimialoilla sekä sillä on mahdollisuus tuottaa tietoa ja tätä kautta tukea laajasti Lapin ”ekosysteemejä” niiden digitaalisen siirtymän kanssa.

Active Arctic -hankkeessa kehitetään harvaanasutun seudun hyvinvointipalveluihin liittyvää hoidon arvoketjua niin, että teknologia valjastetaan palveluiden tuottamisen, levittämisen ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä määritellään ja testataan
DIH-toiminnan roolia tässä. Hanke tukee lappilaisten palvelutuottajien ja teknologiakehittäjien yhteistyötä sekä tuottaa uudenlaisia liiketoimintamalleja palveluiden tuottamiseen.

Hankeaika: 1.8.2021–31.8.2023

Toteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija) ja Lapin yliopisto

Budjetti ja rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on 499 975 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 399 979 €.
LyhytotsikkoActive Arctic
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.08.202131.08.2023

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 195 565,00 €