Viestinnän tunnustuspalkinto

Palkinto: Palkinto tai huomionosoitus tuotoksesta

Kuvaus

Vuosipäivänä 1.3.2023 jaettiin ensimmäistä kertaa viestinnän tunnustuspalkinto yliopiston tutkijoille. Uudella tieteellisen/taiteellisen viestinnän tunnustuspalkinnolla halutaan nostaa esille tutkijoiden ja taiteilijoiden omia hyviä käytäntöjä tieteen, tutkimuksen, taiteen ja muotoilun viestinnässä ja yleistajuistamisessa, osana Lapin yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Palkinto myönnetään viestinnällisestä toiminnasta, joka on edistänyt tutkimuksen/taiteen ymmärrystä yhteiskunnassa, on osoittanut oivaltavaa asennetta ja rohkeutta ja/tai on omalta osaltaan toiminut innostavana esimerkkinä yliopistoyhteisössä.

Tunnustuspalkinnolla palkittiin OdigO-hankkeen (Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin) toteuttajat: professori Päivi Rasi-Heikkinen, yliopistonlehtori Susanna Rivinen ja yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta sekä yliopettaja Satu Elo, lehtori Tuula Ahokumpu ja lehtori Anne Jokelainen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Hanke on tarttunut toiminnassaan ajankohtaiseen, ikääntyvien digitaitojen teemaan. Sen toteuttajat ovat tehneet ansiokasta työtä sen eteen, että digitalisaatiokehityksessä sekä sitä koskevassa keskustelussa ja käytännön toimenpiteissä ikäihmisten näkökulma tulisi huomioiduksi ja kuulluksi. He ovat toteuttaneet ja toteuttavat edelleen hankkeen tuloksista ja teemaan liittyvistä tutkimuksista monipuolista, monikanavaista ja yleistajuista viestintää, kuten esimerkiksi avoimia webinaareja, 15-osaista videotietoiskusarjaa, lehtikirjoituksia, sosiaalisen median sisältöjä sekä asiantuntijahaastatteluja ja -puheenvuoroja. Viestinnän huolellinen toteutus on tuonut Lapin yliopistoa ja sen tutkijoita tunnetuksi tämän tutkimusalueen osaajina niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.
Myöntävät organisaatiot