Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Työskentelen Lapin yliopistossa johtamisen psykologian yliopistonlehtorina. Ammatillinen taustani painottuu yhtäältä henkilöstöjohtamisen (HRM, HRD) tehtäviin julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, ja toisaalta työnohjaustoimintaan ja työnohjaajien kouluttamiseen. Tutkimustyössäni lähestyn asiantuntijaorganisaatioita dynaamisina ja kompleksisina systeemeinä. Tästä näkökulmasta työyhteisöjen kannalta olennaiset kysymykset eivät ole suoraan ja lineaarisesti ratkaistavissa, vaan ilmiöt tulevat kerroksittain näkyviksi. Olennaisena voidaan tällöin pitää eri osapuolten kokemusten leikkauskohdan tunnistamista, sisällön rikastamista ja toimijuuden vahvistamista. Tutkimustyössäni keskeiset käsitteelliset ulottuvuudet ovat kompleksisuus, diskursiivinen johtajuus ja ohjauksen teoriat. Metodisesti lähestyn tutkimuskysymyksiä ensisijaisesti diskursiivisen psykologian ja postfenomenologian näkökulmista, jotka tarjoavat monipuolisia työkaluja työyhteisöjen prosessien näkyväksi tekemiseen ja ymmärtämiseen.

Tieteenala

  • Psykologia
  • Hallintotiede

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Ville Pietiläinen on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön tutkimustuotoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
  • 1 Samanlaiset profiilit

Verkosto

Yhteisjulkaisut ja -projektit viiden viime vuoden ajalta. Voit avata lisätietoja napsauttamalla sinisiä palloja.