Lasketaan Puressa olevien julkaisujen ja Scopuksen lainausten mukaan
1988 …2023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Kiinnostukseni kohteena on tieteellisen tiedon erilaisuus, ja tutkimuksellisten menetelmävalintojen ymmärtäminen osana tieteellisen tiedon tuottamista ja käyttämistä. Tiedon sosiaalisen ja poliittisen merkityksen hahmottaminen osana tiedon arviointia ja ohittamista on noussut entistä vahvemmin kiinnostuksen kohteekseni. Olen aiemmassa tutkimuksessani hahmottanut tieteellisen tiedon merkitystä sukupuolistunutta väkivaltaa ja uhriutumista käsittelevien monitieteellisten tutkimushankkeitteni kautta. Edustan myös sosiaaligerontologiaa ja sosiaalipsykologiaa, minkä takia myös kysymykset tieteellisen tiedon sovellettavuudesta ja poliittisuudesta osana ikääntymiseen liittyvää tutkimusta, on tullut entistä tärkeämmäksi.

Tieteenala

  • Tutkimusmenetelmien tutkimus

Hakusanat

  • tiedonsosiolgia
  • sukupuolistunut väkivalta
  • feministinen epistemologia
  • uhriutuminen
  • tietoteoria
  • monimenetelmällisyys