Valokuva Piia Kaave
20182022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Tutkimukseni tarkastelee vakiosopimuksia sekä sopimusoikeuden että sopimuskäytännön näkökulmasta. Tavoitteena on tutkia vakiosopimusten asemoitumista sopimusoikeuden järjestelmään sekä tuoda esiin vakiosopimusten ja -sopimustoiminnan ominaispiirteitä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös avata näkökulmia ja keinoja siihen, miten siirtyä turvaavasta sopimisesta käyttäjälähtöiseen ja liiketoimintaa vahvemmin tukevaan sopimiseen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, olisiko ennakoivan sopimisen viitekehyksen avulla mahdollista luoda uusia ajattelu- ja toimintatapoja, joilla rakentaa vakiosopimustoiminnasta yritykselle arvoa tuottava erottautumisen lähde ja kilpailuetu. 

Tutkimusaihetta lähestytään sopimusoikeuden, ennakoivan sopimisen, organisaatiotutkimuksen, muotoilun ja taloustieteen viitekehyksissä. Keskeisimmät tutkimusmetodit ovat oikeusdogmatiikka ja empiirinen oikeustutkimus. Empiirinen tutkimus kohdistuu pankkien vakioehtoisiin yritysluottosopimuksiin.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Oikeustieteen maisteri, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto

Tieteenala

  • Oikeustiede

Hakusanat

  • Ennakoiva sopiminen
  • Vakiosopimukset
  • sopimusmuotoilu
  • sopimusosaaminen
  • sopimusoikeus
  • sopimukset resurssina

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Piia Kaave on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön tutkimustuotoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
  • 1 Samanlaiset profiilit