Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Tutkimukseni liittyy julkisen talousoikeuden teemoihin, kuten julkisiin hankintoihin, hallinto-oikeuteen, valtiontukilainsäädäntöön sekä sopimusoikeuteen. Tällä hetkellä olen erityisen kiinnostunut julkisten varojen käytön tehokkuudesta, huoltovarmuudesta, julkisten hankintojen järjestelmän kehittämisestä, make-or-buy-or-ally tyyppisistä julkisen sektorin ja palveluntuotannon rakenteeseen liittyvistä juridisista kysymyksistä. Viime aikoina olen tutkinut myös markkinasääntelyn mahdollisuuksia hiilensidonnassa ja kestävän kehityksen tukemisessa, julkisten hankintojen läpinäkyvyyshaasteita, hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämistä ja sopimusoikeudellisia sääntöjä EU-oikeuden kontekstissa. Olen myös enenevissä määrin ollut mukana korruption tunnistamiseen ja torjuntaan liittyvissä hankkeissa.

Tutkimuksissani käytetään pääosin oikeustaloustieteen, oikeusvertailun, empiirisen tutkimuksen ja oikeusdogmatiikan metodeja ja työskentelen monitieteellisissä tutkimushankkeissa erityisesti taloustieteen tutkijoiden kanssa.

Keväällä 2023 olin laatimassa valtionvarainministeriölle hallitusneuvotteluiden pohjana käytetyn selvityksen julkisten hankintojen säästökeinoista

Toimin Hyvintioikeus ja the Law, Markets and Environment tutkimusryhmässä.

 

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET:

Tutkimuskonsortion varajohtaja, osahankkeen ja oikeustieteellisen tutkimuksen johtaja Comp_Eff_PP Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa, monitieteellisessä projektissa, jota rahoittaa Suomen Akatemia (2021-2025).

Viimeiset päättyneet projektit:

Tutkimuskonsortion varajohtaja, osahankkeen johtaja ja vastuullinen johtaja Lapin yliopiston puolesta LEXSECURE Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään -projektissa, jota rahoitettiin Suomen Akatemian kolmevuotisessa Kriisinhallinnan ja huoltovarmuuden erityisrahoitusohjelmasta 2020-2023.

Olin myös Lapin yliopiston ja oikeudellisen tutkimuksen vastuullinen johtaja monitieteellisessä (oikeus-, talous-, käyttäytymistiede ja ekologia) HILMARI Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot tutkimushankkeessa, jota rahoitettiin kolmivuotisesta Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimusrahoitusohjelmasta 2021-2023.

Tehtävät yliopiston ulkopuolella

toimitusneuvoston jäsen, Edilex, Edita Publishing Oy

huhtik. 2023 → …

Host-editor of the European Procurement Law Series, Edward Elgar Publishing

2022 → …

Co-leader of European Procurement Law Group, European Procurement Law Group

2022 → …

Associate Editor, The Journal of Public Procurement

2022 → …

varapuheenjohtaja elintarvikeketjun kauppatapalautakunta, Keskuskauppakamari

marrask. 2021 → …

Asiantuntija julkisten hankintojen asiantuntijaryhmässä, EUROOPANKOMISSIO

tammik. 2019tammik. 2022

Tutkimusneuvoston jäsen, Konkurrensverket

2017 → …

Tutkija, Konkurrensverket

1 elok. 201631 jouluk. 2016

toimitusneuvoston jäsen, Liikejuridiikka (Finnish Business Law Journal)

2016 → …

Tieteenala

  • Oikeustiede

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Kirsi-Maria Halonen on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön tutkimustuotoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
  • 1 Samanlaiset profiilit

Verkosto

Yhteisjulkaisut ja -projektit viiden viime vuoden ajalta. Voit avata lisätietoja napsauttamalla sinisiä palloja.