Lasketaan Puressa olevien julkaisujen ja Scopuksen lainausten mukaan
20162023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Tutkimukseni liittyy pääosin julkisia hankintoja koskevaan sääntelyyn, hallinto-oikeuteen, valtiontukilainsäädäntöön sekä sopimusoikeuteen. Tämän hetkiset kiinnostuksen kohteinani ovat erityisesti huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset, markkinasääntelyn mahdollisuudet hiilensidonnassa ja kestävän kehityksen tukemisessa, julkisten hankintojen läpinäkyvyyshaasteet, tehokas oikeussuoja, julkisen sektorin innovaatiohankkeet sekä sopimusoikeudelliset säännöt eurooppaoikeuden kontekstissa. Viime aikoina olen myös enenevissä määrin ollut mukana korruption tunnistamiseen ja torjuntaan liittyvissä hankkeissa.

Toimin The Law, Markets and Environment tutkimusryhmän varajohtajana ja Hyvintioikeus tutkimusryhmässä.

 

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET:

Tutkimuskonsortion varajohtaja, osahankkeen ja oikeustieteellisen tutkimuksen johtaja Comp_Eff_PP Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa, monitieteellisessä projektissa, jota rahoittaa Suomen Akatemia (2021-2025).

Tutkimuskonsortion varajohtaja, osahankkeen johtaja ja vastuullinen johtaja Lapin yliopiston puolesta LEXSECURE Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään -projektissa, jota rahoitetaan Suomen Akatemian kolmevuotisessa Kriisinhallinnan ja huoltovarmuuden erityisrahoitusohjelmasta 2020-2023.

Olen myös Lapin yliopiston ja oikeudellisen tutkimuksen vastuullinen johtaja monitieteellisessä (oikeus-, talous-, käyttäytymistiede ja ekologia) HILMARI Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot tutkimushankkeessa, jota rahoitetaan kolmivuotisesta Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimusrahoitusohjelmasta 2021-2023.

Toimin myös VN TEAS Yhteishankintojen kustannusvaikutus hankkeessa (2022).

Tehtävät yliopiston ulkopuolella

varapuheenjohtaja elintarvikeketjun kauppatapalautakunta, Keskuskauppakamari

marrask. 2021 → …

Asiantuntija julkisten hankintojen asiantuntijaryhmässä, EUROOPANKOMISSIO

tammik. 2019tammik. 2022

Tutkimusneuvoston jäsen, Konkurrensverket

2017 → …

Tutkija, Konkurrensverket

1 elok. 201631 jouluk. 2016

Tieteenala

  • Oikeustiede

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Kirsi-Maria Halonen on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön tutkimustuotoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
  • 1 Samanlaiset profiilit

Verkosto

Yhteisjulkaisut ja -projektit viiden viime vuoden ajalta. Voit avata lisätietoja napsauttamalla sinisiä palloja.