Valokuva Katri Kauppala

Katri Kauppala

Teatteritaiteen maisteri (TeM)

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Anais X

-seksuaalisuuden aihepiirien eettinen käsittely taidepedagogiikan kontekstissa

TIIVISTELMÄ

Tutkimukseni keskiössä ovat taiteen ammatilliset ja pedagogiset ympäristöt, joihin lukeutuvat taidekorkeakoulut, sekä esitystaiteen ammattikenttä. Mitä tapahtuu yksilötasolla tai työryhmässä, kun aiheena on seksuaalisuus. Mitä tapahtuu, kun opiskelijan, esiintyjän tai katsojan kehollisuus tai henkilökohtainen kokemusmaailma osa prosessia ja esitystä. Miksi seksuaalisuus aiheena tai esityksen osana edellyttää erityistä tiedostamista opettajan tai ohjaajan puolelta?

Tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä niistä osa-alueista, joiden kautta seksuaalisuus voi olla eettisesti aiheena taiteellisessa työssä, niin tekijän, kokijan, yleisön, oppilaan tai pedagogin näkökulmasta. Kysymysten kautta maailma piirtyy näkyväksi. Eettisen pedagogiikan lähtökohtana tulisi olla kyky kuunnella, ja nähdä ihmisten erilaiset lähtökohdat, sekä kokemusmaailma, ilman arvottavaa tai olettavaa asetelmaa.

Näkökulmani on valittu tutkimaan tiedostavan ja eettisen opettajan tapaa mahdollistaa seksuaalisuuden aiheet taideopetuksessa. Aihe voidaan nähdä jatkona ajankohtaiselle keskustelulle, sekä selvityksille, joissa seksualisoinnin problematiikkaan puututaan. Vaikka oma taiteenalani on teatteritaide ja tarkemmin esitystaide, näen että pedagogiikan näkökulmasta tutkimukseni on helposti sovellettavissa taidekasvatukseen laajemminkin. Seksuaalisuuden aihepiirin tilalle voidaan myös asettaa mikä vain henkilökohtainen aihepiiri, ja tutkimuksen tulosten kautta voidaan löytää näkökulmia myös näihin pedagogisiin tilanteisiin.

Tutkimusmenetelmänä käytetään taideperustaista toimintatutkimusta, jonka avulla kerätään aineistoa taideprosessin kautta. Ammattilaisten haastattelut ja kentällä työskentelevien kokemukset otetaan tutkimuksen aineiston ytimeen.

Tutkimuksen tulokset sanoittavat, sekä jakavat tietoa siitä, kuinka pedagogisessa tilanteessa varmistetaan osallistujien mahdollisuus toteuttaa valitsemansa aiheen käsittelyä haluamallaan tavalla. Tutkimus luo uusia käytänteitä taidekasvatuksen ja opetuksen saralle. Vaikuttavuus on koko Suomen laajuinen, ja koskettaa taidekasvatuksen ja taiteen tekijöiden ammattikenttää.

Tieteenala

  • Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
  • Kuvataide ja muotoilu
  • Aikuiskasvatustiede
  • Nais- ja sukupuolentutkimus

Hakusanat

  • Taidekasvatus, taiteen tutkimus, seksuaalisuus, naistutkimus, taidekasvatus, etiikka, seksuaalisuus, taidepedagogiikka, taideperustainen toimintatutkimus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Katri Kauppala on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön tutkimustuotoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
  • 1 Samanlaiset profiilit