Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Opetusintressit

Opettajana minua innostaa olla mukana kouluttamassa tämän päivän kansainvälisiä juristeja, joiden asiantuntijuuteen kuuluu monipuolinen oman ja vieraiden kielten taito, kulttuurien sekä oikeuskulttuurien ja -järjestelmien tuntemus. Opetukseni painopiste on oikeuskielen erityispiirteet ja niiden tunnistamisen keinot. Opetukseni tavoitteena on, että opiskelijat kykenevät kertomaan ja keskustelemaan omasta oikeusjärjestelmästään ranskan kielellä huomioiden järjestelmien, käsitteiden ja termien eroavaisuudet. Näin vältetään tulkintaongelmat ja taataan viestinnän onnistuminen.

Tieteenala

  • Kielitieteet
  • Oikeustiede