Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Teen väitöskirjaa aiheesta Proactive contracting for competitive advantage and sustainable development. Olen nuorempana tutkijana Lapin Yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa ja teen ympäristöoikeuden assistentin tehtäviä. Lisäksi olen projektitutkijana Vaasan Yliopistossa.

Tutkimusalueitani ovat sopimusoikeus, ennakoiva sopiminen ja sopimusmuotoilu. Tutkin nykyisen sopimusajattelun ja sopimuskäytännön ongelmia ja pyrin ratkaisemaan niitä tekoälyavusteisen informaatiomuotoilun avulla. Tutkimuksessani luon ratkaisuja sopimusten sisällön ilmaisemiseen käyttäjäystävällisemmällä, toimivammalla ja tehokkaammalla tavalla.

Olen mukana seuraavissa tutkimushankkeissa:

HILMARI Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot (Lapin Yliopisto)

BOOST (Boost for biodiversity offsets) hanke, sopimusoikeuden ja sopimusmuotoilun asiantuntijana (SYKE)

TOIVO – Toimivilla sopimuksilla sujuvaa ja vastuullista TKI-toimintaa (Vaasan Yliopisto)

Opetan sopimusmuotoilua kurssilla Ennakoiva sopiminen ja sopimusmuotoilu. Vuonna 2023 järjestin ympäristöoikeuden notaariseminaarit.

 

 

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Oikeustieteen maisteri, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto

Tieteenala

 • Oikeustiede

Hakusanat

 • Sopimusoikeus
 • Sopimusmuotoilu
 • Informaatiomuotoilu
 • Oikeusmuotoilu
 • Ympäristöoikeus
 • Ennakoiva oikeus
 • Ennakoiva sopiminen
 • Sustainability
 • Ekologinen kompensaatio
 • Päästökompensaatio
 • Kompensaatiosopimukset
 • Prototypointi
 • Oikeuslingvistiikka
 • Oikeuskieli
 • Legal tech
 • Tekoäly
 • Robotiikka
 • Visualisointi
 • Legal Design

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Hilja Autto on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön tutkimustuotoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
 • 1 Samanlaiset profiilit