Alina Lehtonen

Tohtorikoulutettava, Oikeustieteiden tiedekunta

20132020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Alina Lehtonen on oikeustieteiden tiedekunnassa tohtorikoulutettavana. Lehtosen tutkimus keskittyy erityisesti ympäristönsuojelulainsäädäntöön, vesioikeuteen ja jätesääntelyyn kiertotalouden ja resurssitehokkuuden näkökulmasta. Kiertotalousteemojen lisäksi Lehtonen on kiinnostunut kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä erityisesti teollisuuden ja yritysvastuun näkökulmasta. Lehtonen on kiinnostunut myös osana kestävää kehitystä ja kiertotaloutta tuotesääntelystä ja kiertotaloutta edistävästä tuotesuunnittelusta.

Lehtonen tehnyt aiempaa tutkimusta myös teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen ja biotalouden sääntelystä.

Lehtonen opiskelee ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa ympäristöoikeudellisen väitöstutkimuksensa ohessa. Lehtonen on erikoistunut teollisuuden ympäristötekniikkaan ja tuotantotalouteen.

Lehtonen on saanut apurahoja tutkimukseensa Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä, Alfred Kordelinin säätiöltä, Suomalaiselta Lakimiesyhdistykseltä, Lakimiesliitolta ja Heldtin stidentirahastosäätiöltä.

Opetusintressit

Alina Lehtonen on opettanut ympäristöoikeutta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille useana vuonna. Lehtonen on toiminut tarkastajana useissa oikeustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden prosessi- ja ympäristöoikeudellisissa pro gradu -tutkielmissa.

Lehtonen suorittaa parhaillaan ammatillisia opettajan pedagogisia opintoja Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Tieteenala

 • Oikeustiede
 • Ympäristötekniikka

Hakusanat

 • ympäristöoikeus
 • resurssitehokkuus
 • ympäristönsuojeluoikeus
 • materiaalitehokkuus
 • jätteiden hyödyntäminen
 • jätelainsäädäntö
 • vesioikeus
 • yritysvastuu
 • kestävä kehitys
 • ympäristötekniikka
 • ympäristönsuojelu
 • luonnonsuojelu
 • kiertotalous
 • sopimusoikeus
 • yhtiöoikeus
 • teollisuuden ympäristötekniikka
 • tuotantotalous
 • ympäristölupa
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • prosessioikeus
 • kemikaalilainsäädäntö
 • kestävyys
 • ympäristöasiantuntija
 • tekniikka