Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimusintressit

Alf Josefsen toimii Lapin yliopiston tutkijana, joka vastaa tutkimusportfolion rakentamisesta, valmistelusta, yhteisten rahoitusmahdollisuuksien hallinnoinnista ja koordinoinnista sekä projektikehityksestä rahoitusorganisaatioiden ja verkostojen, asiaankuuluvien ministeriöiden ja Euroopan komission kanssa. Hänen tehtävänään on tutkimusyhteistyön ja strategisten kumppanuuksien kehittäminen.

Hän on osallistunut aktiivisesti meri- ja offshore-teollisuuden huippuluokan suunnittelun ja rakentamisen aloille. Hän on tutkinut meriteollisuuden teollisia rakenteita ja hydrodynamiikkaa. Lisäksi hän on tutkinut julkisia hankintoja ja sopimusten hallintaa EU: n tasolla. Hänen julkisten hankintojen tutkimuksessaan on ehdotettu edistyneitä strategioita ja riskien ennakointimenetelmiä järjestelmän optimoimiseksi ja korruption vähentämiseksi. 

Josefsenin tutkimus Lapin yliopistossa tukee eurooppalaisten Blockchain Services -infrastruktuurien uusien valmiuksien kehittämistä julkisissa hankinnoissa ja sen sopimusalueella: läpinäkyvyyden, kestävyyden, turvallisuuden, yhteentoimivuuden ja kestävien ratkaisujen toteuttamista. Tutkimuksen tavoitteena on mennä pidemmälle kuin mitä nykyiset lohkoketjuratkaisut voivat tarjota, kehittämällä älykkäitä sopimuksia ja muita asiaankuuluvia toimintoja tarjoamalla markkinaehtoisia ratkaisuja.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet: Hän toimii asiantuntijana ja tutkimusyhteistyökumppanina RegionArts-konsortiossa, jota Interreg Europe rahoittaa, ja on asiantuntijajäsen ja tutkija arktisten yhteiskuntien ammateissa (ProSoc), molemmat projektit Lapin yliopistossa.

Tieteenala

  • Hallintotiede
  • Julkisoikeus

Hakusanat

  • Julkinen johtaminen
  • lohkoketjuteknologia
  • projektinhallinta
  • meri- ja offshore-tekniikka
  • koneenrakennustekniikka
  • älykkäät sopimukset

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Alf Josefsen on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän henkilön tutkimustuotoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.
  • 6 Samanlaiset profiilit

Verkosto

Viimeisimpien viiden vuoden kuluessa toteutettu yhteistyö maittain. Saat lisätietoja pisteitä napsauttamalla.
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.