Organisaation profiili

Organisaation profiili

Sukupuolentutkimus Lapin yliopistossa

Yliopistomme sukupuolentutkimuksen erityispainopistealueita ovat koulutus, työ ja pohjoinen elämä sukupuolen, sukupolven, seksuaalisuuden sekä arktisen näkökulmasta. Käytännönläheisen analyysin ohella tarjoamme opetuksessamme mahdollisuuden teoreettiseen ja filosofiseen seikkailuun tieteen perusteiden äärellä.

Voit opiskella sukupuolentutkimuksesta suppeat ja laajat sivuaineopinnot, syventävät opinnot, nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriopinnot sekä jatkaa opintojasi filosofian tohtoriksi asti.

Toimimme aktiivisina partnereina valtakunnallisessa HILMA-verkostossa, Tasa-arvotiedon keskus MINNAssa, eurooppalaisessa Atgender-yhteistyöverkostossa ja DeSo – Design Societyssa.