Suodatin
Oikeustapauskommentti

Hakutulokset

 • 2022

  KKO 2021:75 Syyttäjän muutoksenhakuoikeus vangitsemisasiassa

  Vuorenpää, M., 2022, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 171-172 (Pakkokeino - Vangitseminen - Muutoksenhaku - Kantelu; 15.10.2021, ECLI-tunnus: KKO 2021:75). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro II, Painos 2021).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2022:15 Syytetyn puolustajalle määrätyn palkkion korottaminen

  Vuorenpää, M., 2022, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 128-130 (Puolustaja - Puolustajan palkkio - Palkkion korottaminen; 15.03.2022, ECLI-tunnus: KKO:2022:15). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro I, Painos 2022).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2022:28 Menetetyn määräajan palauttaminen

  Vuorenpää, M., 2022, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 237-239 (Ylimääräinen muutoksenhaku - Menetetyn määräajan palauttaminen; 19.04.2022, ECLI-tunnus: KKO:2022:28). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro I, Painos 2022).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2022:34 - Poissaolokäsittelyn edellytykset rikosasiassa

  Markus, J., 2022, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 291-293 (Oikeudenkäyntimenettely - Poissaolo oikeudesta vastaajana; 17.05.2022, Tapausnumero: R2020/578). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro l, Painos 2022).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2022:40 Muutoksenhakuoikeus hovioikeuden sillensäjättämispäätökseen

  Vuorenpää, M., 2022, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 337-340 (Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus - Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Tiedoksianto; 13.06.2023, ECLI-tunnus: KKO:2022:40). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro I, Painos 2022).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • 2021

  KKO 2020:73 Määräaika menetetyn määräajan palauttamista haettaessa

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 158-160 (Tavaramerkki - Ehdoton rekisteröintieste - Harhaanjohtavuus - Palvelujen luonne - Päätöksen perusteleminen - Patentti- ja rekisterihallituksen valitus; 15.06.2020, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KHO:2020:73). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro ll).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2020:81 - Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen osavoittotilanteessa

  Markus, J., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 210-212 (Oikeudenkäyntikulut - Asianomistaja; 16.10.2020, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KKO:2020:81). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro ll).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2020:83 Salassa pidettävän tiedon paljastaminen

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 223-226 (Virkarikos - Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen Tuomari Oikeudenkäynnin julkisuus - Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus Salassapito; 06.11.2020, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KKO:2020:83). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro ll).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2021:13 Milloin syytetyn määrääminen mielentilatutkimukseen on perusteltua?

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 118-120 (Oikeudenkäyntimenettely - Mielentilatutkimuksen määrääminen; 26.02.2021, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KKO:2021:13). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro l).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2021:19 Toimittajan lähdesuoja ja oikeus kieltäytyä todistamasta

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 168-170 (Esitutkinta - Todistaja - Todistajan kieltäytymisoikeus Sananvapaus - Lähdesuoja - Anonyymi ilmaisu; 24.03.2021, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KKO:2021:19). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro l).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2021:27 Jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 230-232 (Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Ennakkoratkaisuperuste Syyttömästi vangitun korvaus; 27.04.2021, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KKO:2021:27). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro l).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2021:42 Lain ja perustuslain välinen ilmeinen ristiriita

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 347-349 (Perustuslaki - Perustuslain etusija Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Rikosuhrimaksu; 04.06.2021, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KKO:2021:42). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro l).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2021:43 - Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen kanteen peruuttamisen jälkeen

  Markus, J., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 354-356 (Oikeudenkäyntikulut - Kanteen peruuttaminen; 08.06.2021, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KKO:2021:43). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro l).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti

 • KKO 2021:53 Valitusluvan tarve noutomääräystä koskevasta kantelusta

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (toim.). Helsinki: Alma Talent, s. 437-439 (Muutoksenhaku - Valituslupa Todistaja; 24.06.2021, ECLI-tunnus: ECLI:FI:KKO:2021:53). (KKO:n ratkaisut kommentein; Nro l).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaOikeustapauskommentti