Kestävät luontokulttuurit ja monilajinen tulevaisuus

Organisaation profiili

Organisaation profiili

Kestävien luontokulttuureiden ja monilajisen tulevaisuuden tutkimusyhteisö tutkii pohjoista muutosta sekä pohjoisten alueiden, ihmisten ja ympäristön vuorovaikutusta. Tutkimusteemat linkittyvät tiivisti Lapin yliopiston strategisiin valintoihin sekä Lapin yliopistossa jo pitkään tehtyyn monitieteiseen ympäristötutkimukseen, jonka kautta yliopistolle on kertynyt vahvaa tieteellistä ja taiteellista osaamista erityisesti pohjoisen alueen kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Nykyinen antroposeenin aikakausi – uusi geologinen aikakausi, jonka aikana ihmiskunnan vaikutus on ulottunut maapallon geologisiin prosesseihin saakka – korostaa entisestään monitieteisen tutkimuksen tärkeyttä. Se haastaa kehittämään uusia teoreettisia ja menetelmällisiä näkökulmia ja ratkaisuja sekä tunnistamaan ja ottamaan oppia planeettaamme monilajisten yhteisöjen historioista.

Tutkimusyhteisö tuo yhteen yhteiskuntatieteiden eri alojen tutkijat, jotka ovat kiinnostuneet esimerkiksi luontokulttuureista, monilajisista kohtaamisista ja luonnonvarapolitiikasta planetaarisen muutoksen aikakaudella (esimerkiksi ilmastonmuutos, lajien massasukupuutto) aikakaudella. Meitä yhdistää halu toteuttaa eettistä toimijuutta tutkimuksen ja opetuksen kautta, sen sijaan että käsillä olevaa muutosta pelkästään tarkkaillaan etäältä.

Tavoitteenamme on

  • etsiä uusia näkökulmia planetaaristen muutosten ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi
  • kehittää uusia tutkimusnäkökulmia ekososiaalisen yhteiselämän muutosten tarkastelemiseksi
  • koota yhteen Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellistä, humanistista ja luonnontieteellistä tutkimusta sekä tehdä siitä näkyvä, kansainvälisesti tunnettu ja tunnistettu kokonaisuus
  • tulla keskeiseksi foorumiksi alan niin akateemisille kuin julkisillekin luennoille, keskusteluille ja tapahtumille
  • tehdä yliopiston omista käytännöistä ekologisesti kestäviä.

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Kestävät luontokulttuurit ja monilajinen tulevaisuus on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän organisaation jäsenten tutkimustuotoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Verkosto

Yhteisjulkaisut ja -projektit viiden viime vuoden ajalta. Voit avata lisätietoja napsauttamalla sinisiä palloja.