BioARTech laboratorio

Laboratoriot/Studiot: Laboratorio

Tarkemmat tiedot laboratoriosta tai studiosta

Kuvaus

Missä kulkee biotaiteen rajat? Millaista tietoa jää tieteellisen tutkimustyön ulkopuolelle? Miten nämä voidaan muuttaa taidelähtöisten menetelmien kautta tiedoksi ja taiteelliseksi ajatteluksi?
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on kehitteillä uusi BioARTech -laboratorio, joka tukee biotaiteen, muodin, tekstiilitaiteen, luovan tutkimuksen (ABM ja ABR), biotekniikan ja tieteen välistä tutkimustyötä. Keskeistä on orgaaninen aines materiaalina, älykkäät tekstiilit, uusmaterialismi ja erilaiset bioteknologian menetelmät, joita sovelletaan poikkitieteellisesti. BioARTech -laboratorion keskeisenä tavoitteena on biomimiikan eli luonnossa esiintyvien prosessien, materiaalien ja rakenteiden imitoiminen kestävän kehityksen mukaisesti. Toinen keskeisistä tavoitteista on biofilia käsitteen tutkiminen (E. O. Wilson: Biophilia 1984) eli kuinka tiede selittää halun liittyä muihin elämänmuotoihin, luontoon. BioARTech-laboratorion avaintutkijoita ovat Heidi Pietarinen, Satu Miettinen ja Melanie Sarantou. BioARTech -näyttelytyöryhmään kuuluvat myös Tomi Knuutila (TaT, lehtori, audiovisuaalinen mediakulttuuri) Lapin yliopistosta ja Terhi Marttila (TaM, kuvataidekasvatus), joka toimii jatko-opiskelijana Porton yliopistossa Portugalissa.

Tieteenala

  • Kuvataide ja muotoilu

Sormenjälki

Tutustu tutkimusalueisiin, joilla tätä laitetta on käytetty. Nämä merkinnät luodaan niihin liittyvien tuotosten perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.