ARCTA-galleriat

Laboratoriot/Studiot: Laboratorio

Tarkemmat tiedot laboratoriosta tai studiosta

Kuvaus

ARCTA-galleriat toimivat sekä näyttelytiloina että laboratoriona, jossa tutkimme taideperustaisten ja moniaististen tutkimusmetodien mahdollisuuksia tuottaa visuaalisuuteen ja ääneen perustuvia tutkimusraportteja. Tavoitteena on luoda uusia käytänteitä tutkimusten esittelyyn niin asiantuntijakäyttöön kuin tieteen popularisointiin suurelle yleisölle.

ARCTA-gallerioiden mobiiliosasto tuottaa kiertäviä näyttelyitä ja luo perustan virtuaaligallerialle, jonka kautta tutkimustulosten saavutettavuus kasvaa ja kansainvälistyy. Mobiiliosasto ja virtuaaligalleria tekevät tiivistä yhteistyötä lappilaisen elinkeinoelämän kanssa.

Tieteenala

  • Kuvataide ja muotoilu