Arcta – arktinen muotoilukeskus

Laboratoriot/Studiot: Laboratorio

Tarkemmat tiedot laboratoriosta tai studiosta

Kuvaus

Arctan tavoitteena on tukea innovaatioista syntyvää liiketoimintaa, tehostaa asiakasorganisaatioidemme tuotekehitystä ja tukea muotoilijoiden kehittymistä. Tarjoamme ennen kaikkea matalan kynnyksen muotoilupalveluita, jotka voivat käsittää suunnitteluprojekteja, innovointitapahtumia, konsultointia ja koulutusta.

Toimintamme keskiössä on alan opiskelijoiden kehittyminen työelämälähtöisesti tiiviissä yritysyhteistyössä. Palveluidemme pääasiallisina tuottajina toimivatkin monialaiset ja luovat opiskelijat yhdessä ammattilaisten kanssa. Arctan monipuolisen ydinosaamisen muodostavat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan muotoilualat:

- Audiovisuaalinen mediakulttuuri
- Graafinen suunnittelu
- Kuvataidekasvatus
- Muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus
- Teollinen muotoilu, mukaan lukien palvelumuotoilu

Arctan kautta yritys tai julkisen sektorin asiakasorganisaatio saa myös laajan yhteistyöverkoston. Kokoamme yhteen muotoilun tutkijat, tekijät, tukijat ja hyödyntäjät koostuen niin kansallisista kuin kansainvälisistäkin toimijoista.
Keskuksen erityisosaaminen, arktinen muotoilu, yhdistää ja hyödyntää muotoilun, taiteen ja tieteen keinoja erityisesti arktisen alueen tarpeisiin. Osana Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa ja Arktista muotoiluklusteria, Arctan tavoitteena on kehittää muotoilun tutkimus-, opetus-, liike- sekä innovaatiotoimintaa koko Lapin alueella.

Tieteenala

  • Kuvataide ja muotoilu

Sormenjälki

Tutustu tutkimusalueisiin, joilla tätä laitetta on käytetty. Nämä merkinnät luodaan niihin liittyvien tuotosten perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.