Amnesty Suoma sámerivttiid áššedovdi Kukka Ranta muitala, ahte sii háliidedje ordnet miellačájáhusa ovttas sámiiguin, vai diehtu sámerivttiid dorvvasteamis olahivččii maiddái ráđđehusráđđádallamiid.

Sámediggelága bealis leat maŋemuš jagi áigge lágiidan máŋggaid miellačájáhusaid ja das gal lea ávki, jáhkká Ranta.

– Dat lokte ášši servodatlaš ságastallamii ja lokte sámerivttiid maid eanet oidnosii media bokte. Miellačájáhusat leat dehálaččat sápmelaččaide, go sii besset čoahkkanit ja seammás oidnet, ahte mielde leat maid olu suopmelaččat, geat leat beroštuvvan sámerivttiid ovddideamis. Dákkár čoahkkaneamit sáhttet maid fámuiduhttit olbmuid, dadjá Ranta.

Amnesty Sámi vuosttas miellačájáhussii ledje čoahkkanan máŋgalogi olbmo ja mielde ledje sihke sápmelaččat ja suopmelaččat. Oasseváldit juhke dieđáhusaid politihkkáriidda Seahtoviesu olggo bealde.

– Jus Suopma háliida hállat olmmošrivttiid bealis, de sámediggelága ferte divvut. Dálá láhka lea juo measta 30 jagi boaris ja dat rihkku olmmošvuoigatvuođaid. Sámiid rivttiid ferte dorvvastit, oaivvilda Amnesty Suoma sámerivttiid áššedovdi Kukka Ranta.