Väitös: Sotien, väestönsiirtojen ja historian marginaaliin joutumisen kokemukset muistetaan yli sukupolvien

  • Tiina Harjumaa

Mediasisältö: Tutkimus