Väitös: Sotien, väestönsiirtojen ja historian marginaaliin joutumisen kokemukset muistetaan yli sukupolvien

Mediasisältö: Tutkimus