Suomen ja Venäjän pohjoisilla nuorilla samankaltaisia huolia tulevaisuudesta

Mediasisältö: Tutkimus

Kuvaus

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoimassa hankkeessa selvitettiin, mikä tekee arktisen kaupungin tai kunnan elinkelpoiseksi ja houkuttelevaksi nuorille. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyi hyvien käytäntöjen opas, jossa annetaan suosituksia opetuksen ja koulutuksen toimijoille, kunnallisille ja kansalaistoimijoille, yritystoimijoille sekä alueellisille ja valtiollisille toimijoille.

Aikajakso3 helmik. 2021

Sosiaalisen median aktiviteetit

1

Sosiaalisen median aktiviteetit