Saatellen toisen asteen opintoihin

Mediasisältö: Muu

Kuvaus

Lapin Kansan Alakerta -kirjoitus toisen asteen opintoihin saattelusta nuoren muuttaessa toiselle paikkakunnalle opintojen perässä

Aikajakso11 huhtik. 2017

Medianäkyvyys

1

Medianäkyvyys

 • NimiLapin Kansan Alakerta -kirjoitus Saatellen toisen asteen opintoihin
  Julkaisupäivämäärä11.04.2017
  Kuvaus

  Saatellen toisen asteen opintoihin

  Äskettäin päättynyt yhteishaku toisen asteen opintoihin on ollut ajankohtainen monen lappilaisen nuoren elämässä. Mikäli opinnot edellyttävät muuttoa toiselle paikkakunnalle, tuo siirtyminen peruskoulun jälkeisiin opintoihin oman jännityselementtinsä niin nuoren kuin vanhemmankin kannalta. Lapin pienissä kunnissa asuvat nuoret ovat usein tilanteessa, jossa heidän on lähdettävä toiselle paikkakunnalle opintojen perässä, jolloin välimatkat kotiin voivat kasvaa satojen kilometrien pituisiksi.

  Jotta siirtymä toiselle asteelle sujuisi mahdollisimman onnistuneesti, on hyvä jo peruskoulussa aloittaa valmistautuminen tulevaan siirtymään. Etenkin tiedontarve korostuu toiselle paikkakunnalle siirryttäessä. Nuoret kaipaavat tietoa monista asioista kuten tulevasta oppilaitoksesta, omasta koulutusalasta ja tulevista opiskelukavereista, opiskelijahuollosta sekä uudesta paikkakunnasta. Sopeutumista uudelle paikkakunnalle tukee vahvasti etukäteistieto vapaa-ajan mahdollisuuksista ja tieto siitä, mistä apua erilaisiin tilanteisiin tarvittaessa saa.

  Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen rahoittamassa Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria -hankkeessa tuetaan monitoimijaisen yhteistyön avulla koulujen ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä ja oppilaiden osallisuutta. Hankkeen erityisenä tavoitteena on sujuvoittaa oppilaiden siirtymiä kouluasteelta toiselle. Hanketta toteuttavat Lapin yliopisto, Rovaniemen kaupunki ja Enontekiön kunta hankekouluineen.

  Hankkeen aikana on kehitetty Enontekiön kunnassa nuorten siirtymää sujuvoittavaa saattelu -toimintaa. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan monitoimijaisesti yhteistyössä opinto-ohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Myös vanhemmille tarjotaan tietoa toiminnasta ja siitä, mitä palveluita nuoren opiskelupaikkakunnalla on tarjolla. Tarvittaessa kotipaikkakunnan etsivän nuorisotyöntekijän puoleen voi kääntyä vielä siirtymän jälkeenkin. Saattelu ja tieto siitä, että nuorella on turvaverkko uudella paikkakunnalla lievittää myös vanhempien huolta nuoren pärjäämisestä.

  Yksi muoto vastata nuorten tiedonjanoon toisella asteella opiskelusta ja tarvittavista arjentaidoista on hankkeen AMIS9-toiminta, jota toteutetaan Enontekiöllä kevään opinto-ohjauksen yhteydessä. Siinä kartoitetaan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten kanssa tulevaan siirtymään liittyviä tiedontarpeita ja toimintaa toteutetaan niiden pohjalta. Tänä keväänä AMIS9:ssä käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa opiskeluun, asumiseen ja opiskelijan talouteen liittyvät kysymykset sekä vierailut oppilaitoksissa ja nuorille suunnatuissa palveluissa opiskelupaikkakunnalla.

  Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on usein jännittävä tapahtuma nuoren elämässä. Jännitys nähdään sekä positiivisena että negatiivisena asiana. Toisaalta on mukava aloittaa uudessa koulussa ja opiskella juuri sitä alaa tai oppiainetta, joka kiinnostaa; toisaalta taas uusien kavereiden saaminen, oman paikan löytäminen uudessa oppilaitoksessa ja oikeiden tilojen löytäminen voivat jännittää. Tutustumiset tulevaan oppilaitokseen ja mahdolliseen uuteen paikkakuntaan hälventävät tätä jännitystä. Opintojen suorittaminen ja samaan aikaan tapahtuva itsenäistyminen voi olla hankala, joten nuoret tarvitsevat tietoa tuesta ja palveluista, joita heille on tarjolla. Välimatkasta riippumatta jokainen itsenäistyvä nuori tarvitsee tukea uudessa elämänvaiheessaan. Saattelutoiminnalla ennaltaehkäistään mahdollisia opintojen keskeytyksiä ja tuetaan nuoren itsenäistymistä sekä sujuvaa siirtymää.

  Katja Norvapalo, Kaisa Thessler ja Miia Välimaa

  Kirjoittajat työskentelevät Ennaltaehkäisevä monitoimijuus -hankkeessa. Norvapalo on projektipäällikkö, Thessler Rovaniemen kaupungin yhteisökoordinaattori ja Välimaa Enontekiön kunnan yhteisökoordinaattori


  HenkilötKatja Norvapalo, Miia Maria Välimaa