Osuus­kun­tien ja yri­tys­ten yh­teis­työ­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Lapissa – toi­mi­vaa mallia ra­ken­ne­taan työ­pa­jois­sa kol­mel­la paik­ka­kun­nal­la

Mediasisältö: Tutkimus

Aikajakso6 maalisk. 2019

Sosiaalisen median aktiviteetit

1

Sosiaalisen median aktiviteetit