Kouluille keinoja ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä

Mediasisältö: Opetus

Aikajakso28 elok. 2015

Medianäkyvyys

1

Medianäkyvyys

 • NimiKouluille keinoja ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä
  Julkaisupäivämäärä28.08.2015
  KuvausLapin yliopiston koordinoima uusi hanke kehittää varhaisen puuttumisen keinoja kouluihin. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen puututtaisiin jo peruskoulun aikana ja että nuorilla olisi vahva tukiverkosto siinä vaiheessa, kun he lähtevät perusasteelta toisen asteen koulutukseen.

  Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria -hankkeessa kehitetään kouluissa oppilaslähtöistä ja perheitä osallistavaa monitoimijuuskulttuuria. Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten siirtymävaiheita kouluasteelta toiselle ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

  Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat sekä Rovaniemen kaupunki ja Enontekiön kunta. Rovaniemeltä hankkeeseen osallistuvat Ounasvaaran peruskoulu, Saaren koulu, Hirvaan koulu ja Alakorkalon koulu. Enontekiöltä mukana ovat Hetan yhtenäinen peruskoulu, Peltovuoman koulu sekä Kaaresuvannon koulu. Kouluissa sovelletaan ja yhdistetään erilaisia sosiaalisia ja pedagogisia menetelmiä kouluhyvinvoinnin edistämiseksi, tiivistetään kodin ja koulun yhteistyötä eri keinoin sekä tarjotaan opettajille uusia toimintamalleja ja menetelmiä ennaltaehkäisevään työhön, oppilaiden ja perheiden tukemiseen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen.

  Varhaisen puuttumisen menetelmien kehittämisellä on kauaskantoisia vaikutuksia nuorten elämään. Tähän mennessä oppilashuollollinen työ on ollut melko pitkälle korjaavaa. Elokuussa 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kuitenkin painottaa ennaltaehkäisevää koulun hyvinvointityötä. Tässä hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä ennaltaehkäisevän työn tueksi. Keskeisiä toimijoita kehittämistyössä ovat monitoimijuusmallin mukaisesti niin lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuin lapset, nuoret ja heidän huoltajansakin.

  Hankkeen aikana kehitetään myös kasvatustieteiden ja sosiaalityön yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin osalta. Uudistamalla ja yhdistämällä sosiaalityön ja luokanopettajakoulutuksen sisältöjä opiskelijat tulevat jo opiskeluvaiheessa ottamaan haltuun moniammatillisen työskentelymallin.

  Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2015–28.2.2018.
  HenkilötTuija Turunen, Merja Laitinen, Katja Norvapalo, Erkki Kuure