Koulu alkaa

Mediasisältö: Muu

Kuvaus

Lapin Kansan Alakerta -kirjoitus koulusiirtymiin liittyen

Aikajakso25 heinäk. 2016

Medianäkyvyys

1

Medianäkyvyys

 • NimiLapin Kansan Alakerta -kirjoitus
  Julkaisupäivämäärä25.07.2016
  Kuvaus
  Koulu alkaa!

  Uuden koulun aloittaminen on aina jännittävää. Siihen liittyy innostunutta odotusta, mutta samalla myös huolia ja ehkä pelkojakin. Koulutaivaltaan aloitteleva eskari tai ekaluokkalainen, 7. luokalle menevä varhaisnuori, tai perusopetuksen jälkeen lukioon tai ammattiopintoihin suuntaava nuori kohtaavat koulusiirtymässä uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

  Koulusiirtymä on aina yksilöllinen kokemus. Perheen ja suvun vanhemmat lapset ovat roolimalleja ja tiedonlähteitä, mutta on hyvä muistaa, että jokainen siirtymäkokemus on ainutlaatuinen. Jotkut solahtavat uuteen ympäristöön vaivattomasti ja toisilla sopeutuminen vie enemmän aikaa. Siksi jokainen lapsi tarvitsee yksilöllistä tukea uudessa tilanteessa. Se mikä toimi vanhemman lapsen kanssa, ei välttämättä olekaan paras tapa toimia nuoremman sisaruksen tai serkun kanssa.

  Lasten ja nuorten näkökulmasta koulusiirtymään liittyy paljon kysymyksiä. He pohtivat uusia, vielä tuntemattomia kavereita, opettajia ja ehkäpä tuntematonta koulurakennusta. Myös uudet oppiaineet ja aiemmasta poikkeavat vaatimukset ovat mielessä. Parhaimmillaan koulusiirtymä sisältää sopivassa määrin jatkuvuutta ja uusia haasteita. Jatkuvat asiat, kuten kaverit tai entiset harrastukset, edustavat lapselle ja nuorelle turvallisuutta ja tukevat tunnetta siitä, että uusi tilanne on hallinnassa. Uudet haasteet puolestaan tarjoavat mahdollisuuden uusiin alkuihin ja kokonaan uusien elämänalueiden valloittamiseen.

  Myönteiset koulusiirtymät rakentavat siirtymäpääomaa. Se koostuu koulusiirtymissä hankituista onnistumisen kokemuksista ja pärjäämisen taidoista. Onnistunut koulusiirtymä viestittää lapselle ja nuorelle, että siirtymätilanteista on mahdollista selvitä hyvin, vaikka ne saattavat jännittää. Jokainen onnistumisen kokemus luo luottamusta siihen, että myös seuraavasta siirtymästä on mahdollista selvitä hyvin. Pärjäämisen taidot liittyvät kykyyn ottaa selvää uudesta ympäristöstä ja sen tavoista toimia. Tärkeitä ovat myös sosiaaliset taidot, jotka helpottavat uusiin ihmisiin tutustumista. Siirtymäpääomaa tarvitaan myöhemmin elämässä, kun edessä on muutoksia kuten ammatin-, työpaikan tai paikkakunnan vaihto.

  Vanhemmat, lähiyhteisö, opettajat ja muut lasten ja nuorten kanssa toimivat aikuiset ovat tärkeitä onnistuneen koulusiirtymän ja siirtymäpääoman kehittymisen tukijoita. Odotusten, jännityksen ja huolten keskellä lapset ja nuoret tarvitsevat yksilöllisesti kuuntelemista ja mahdollisten huolten äärelle pysähtymistä, tietoa ja aikaa sopeutua uuteen paikkaan. He tarvitsevat luottamuksen osoituksia siitä, että heille tärkeät aikuiset uskovat heidän selviytyvän koulusiirtymästä hyvin. He tarvitsevat myös tilaa harjoitella itsenäisyyttä ja vastuun ottamista omista asioista ja tukea silloin kun näiden asioiden harjoittelu on hankalaa.

  Aikuiset voivat tukea koulusiirtymää monella tavalla. Uudessa paikassa opettajien tehtävä on luoda lapselle ja nuorelle tunne siitä, että hän on tervetullut. On myös tärkeää antaa tilaa ja aikaa tutustua uuteen paikkaan ja harjoitella siellä olemista. Kotona vanhemmat voivat tukea lapsensa koulusiirtymää keskustelemalla odotuksista ja mahdollisista huolenaiheista. Jotkut lapset ja nuoret kertovat paljon omista tuntemuksistaan, mutta toiset eivät ole niin avoimia. Voi myös olla, ettei lapsella ja nuorella ole sanoja omien ajatustensa kuvaamiseen. Tällöin koulusiirtymään liittyvät konkreettiset toimet kuten vaikkapa koulumatkaan tutustuminen, tarjoavat luontevan hetken puhua siirtymään liittyvistä ajatuksista.

  Koulusiirtymiin liittyy kasvavaa itsenäisyyttä ja irrottautumista tutuista perheen ja yhteisön rooleista ja tavoista toimia. Vanhempien on astuttava askel taaksepäin lapsensa elämästä ja luotettava siihen, että hän selviää ja löytää uudesta koulusta ehkä kokonaan uusia asioita. Tärkeää on myös tieto siitä, että aikuisten tuki on tarvittaessa saatavilla.

  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Ennaltaehkäisevä monitoimijuus koulussa -hanke tukee Rovaniemen kaupungin ja Enontekiön kunnan koulusiirtymien kehittämistä ja opettajien ja sosiaalityöntekijöiden taitoja tukea koulusiirtymiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen ja Yhteiskuntatieteiden sosiaalityön koulutusohjelman kanssa. Tavoitteena on tukea kuntien työntekijöiden taitoja tehdä ennaltaehkäisevää koulujen hyvinvointityötä yhdessä lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa.


  Kirjoittaja on Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan professori ja Ennaltaehkäisevä monitoimijuus -hankkeen tieteellinen johtaja. Hän on tehnyt koulusiirtymiin liittyvää tutkimusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin ja julkaissut aiheesta useita tieteellisiä artikkeleita.  HenkilötTuija Turunen