Kansainvälisellä yhteistyöllä ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan kouluhyvinvointia

Mediasisältö: Opetus

Aikajakso10 tammik. 2018

Medianäkyvyys

1

Medianäkyvyys

 • NimiKansainvälisellä yhteistyöllä ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan kouluhyvinvointia
  Julkaisupäivämäärä10.01.2018
  KuvausLapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on käynnissä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama valmisteluhanke, jonka tavoitteena on luoda kansainvälinen verkosto syrjäytymisen ehkäisyyn ja kouluhyvinvoinnin tukemiseen. Valmisteluhankkeen aikana luotu verkosto hakee keväällä 2018 rahoitusta kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen. Sen tavoitteena tulee olemaan koulujen hyvinvointityön ja opettajien ja sosiaalityöntekijöiden välisen yhteistyön kehittäminen. Kansainvälisyys tuo uudenlaisia näkökulmia opettajien ja sosiaalityöntekijöiden koulutuksen kehittämiseen ja suomalaiseen kouluhyvinvointityöhön.

  Valmisteluhanke pohjautuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamiin Monitoimijuus koulussa – osallistamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn toimintamalli sekä Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria hankkeisiin. Hankkeiden aikana on kehitetty, pilotoitu ja levitetty hankekouluihin ennaltaehkäisevää monitoimijaista toimintakulttuuria lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi sekä kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi hankkeissa on tuotettu tietoa ammattien välisten työkäytäntöjen sisällöistä ja mahdollisuuksista.

  Hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät ongelmat eivät koske vain Suomea, joten on tärkeää kehittää Euroopan laajuista yhteistyötä haasteisiin vastaamiseksi ja jakaa hyviä käytäntöjä. Uudenlaisten menetelmien ja työmallien avulla voidaan kehittää koulujen sosiaalityötä, sekä uudistaa luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen sisältöjä.

  Hanketta toteuttaa kasvatustieteiden tiedekunta. Mukana hankkeessa ovat dekaani, opettajankoulutuksen professori Tuija Turunen (vastuullinen johtaja), sosiaalityön professori Merja Laitinen (sosiaalityön vastuuprofessori) sekä Katja Norvapalo (projektipäällikkö).

  Hankkeen toteutusaika on 1.1.-10.5.2018.
  HenkilötKatja Norvapalo, Tuija Turunen, Merja Laitinen