3D-työpaja Hetan 7.-9. luokkien saamenkielisille oppilaille

Mediasisältö: Opetus

Kuvaus

Blogikirjoitus:

Arktista pedagogiikkaa II -hanke on saanut vahvaa tukea Lapin yliopiston LUMA-keskus Lapilta 3D-mallintamisen ja ‑tulostuksen koulutuksessa perusopetuksen opettajille ja oppilaille.

Olemme LUMA-keskus Lapin kanssa toteuttaneet 3D-työpajan Hetan koulun 7.-9. luokkien saamenkielisille oppilaille. 3D-työpajan läpileikkaavana teemana oli DUODJU! -ajattelu, eli saamelaista muotoiluajattelua viedään oppilaille hyödyntäen uudenaikaista teknologiaa. Työpajatoteutuksessa hyödynnettiin Saamelaisarkiston, Saamelaisen korkeakoulun ja Ájtte-museon AIDA -hankkeen verkkosivuilla olevaa saamelaiseen käsityöhön tuotettua kasvatusmateriaalia. AIDA-hankkeen verkkosivuilta voi ladata heidän materiaalejaan opetuksen tueksi.

Työpaja toteutettiin viruspandemiatilanteen vuoksi etänä ja välineenä toimi MS Teams-videoyhteys. Työpaja sisälsi opettajien suunnittelu- ja reflektointitapaamisten lisäksi oppilaiden kanssa neljä eri oppituntikertaa, joissa oppilaat pääsivät LUMA-keskus Lapin ohjauksessa kokeilemaan mallintamista ja tulostamista.

Ensimmäiseksi Hetan opettajat loivat oppilaille DUODJU-ajattelun hyödyntäen AIDA-hankkeen materiaaleja, jonka jälkeen etäyhteydellä LUMA-keskus Lapista koordinoiva yliopisto-opettaja Pekka Muotka johdatti oppilaat 3D-maailmaan.

Aikajakso22 huhtik. 2022

Medianäkyvyys

1

Medianäkyvyys